Strafrecht

Wat u moet weten als u verdacht wordt van witwassen

11 okt 2021 Kennis Wanneer u wordt verdacht van witwassen is de verdenking dat u transacties heeft uitgevoerd om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Witwassen gebeurt met de intentie om crimineel geld te kunnen uitgeven, zonder dat dit wordt opgemerkt door justitie, zodat inbeslagname wordt voorkomen.
Verder lezen...

Het plegen van BTW-fraude en het gebruik van bepaalde constructies, zoals de carrousel-constructie, is strafbaar

11 okt 2021 Jurisprudentie In onderstaand artikel leggen wij uit hoe carrouselfraude in de praktijk werkt, voor welke goederen een verhoogde aansprakelijkheid geldt en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer u verdacht wordt van BTW-fraude. Tot slot laten wij op basis van twee recente uitspraken zien dat verdenkingen van BTW-fraude niet altijd terecht zijn.
Verder lezen...

Verstandig spreken is moeilijk, verstandig zwijgen nog veel moeilijker.

3 mei 2021 Jurisprudentie Het zwijgrecht is in ons nationale recht een groot goed. Artikel 29 Wetboek van Strafvordering schrijft voor dat een verdachte bij een verhoor niet tot antwoorden is verplicht. Voor aanvang van een verhoor dient een verdachte de cautie te worden gegeven. Ook in het (fiscale) bestuurlijk boeterecht kennen wij het zwijgrecht.
Verder lezen...

Belastingadviseur kan geen pleger zijn van belastingfraude als hij voor een ander belastingaangifte doet

10 mrt 2020 Jurisprudentie Eind januari 2020 heeft de Hoge Raad beslist dat een belastingadviseur niet kan worden veroordeeld als ‘pleger’ voor het opzettelijk onjuist/onvolledig doen van een belastingaangifte van een ander. Maar dat betekent niet dat de adviseur is gevrijwaard voor strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Verder lezen...

De aansprakelijkheid van financiële dienstverleners

6 mei 2019 Kennis De rol van de financiële dienstverlener is veelvuldig onderwerp van gesprek. Strafrechtelijke vervolging van de adviseur die betrokken is bij fraude met publieke middelen staat hoog op het prioriteitenlijstje van het Openbaar Ministerie. De dienstverlener moet zich zodoende steeds vaker bij de strafrechter verantwoorden voor zijn betrokkenheid bij (fiscale) fraude, met alle ingrijpende gevolgen van dien. Wat betreft de naleving van de Wwft is ook het nodige veranderd.
Verder lezen...

De witwassende curator in het verdachtenbankje?

18 feb 2019 Opinie De bestrijding van faillissementsfraude is een hot item, vooral voor een curator. Als hij het geld van een niet eerder ontdekte bankrekening in het buitenland naar Nederland wil halen, loopt hij de kans om (ook) zelf strafrechtelijk vervolgd te worden. Betere waarborgen voor de curatoren zijn noodzakelijk.
Verder lezen...

Al is de leugen nog zo snel, Menno achterhaalt hem wel

3 okt 2018 Opinie Staatssecretaris Menno Snel schrijft in een brief aan de Tweede Kamer (18 september 2018, 2018-0000158109) dat de aanpak van verhuld vermogen zal worden geïntensiveerd. Het betreft een uitvloeisel van het in 2017 gepresenteerde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Een advocaat kan tijdig ‘schoon schip maken’, voordat strafvervolging wordt ingezet.
Verder lezen...

Voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf voor opzettelijk onjuiste btw-aangifte door accountant/belastingconsulent

5 mei 2018 Jurisprudentie Het Gerechtshof Amsterdam heeft in april 2018 een uitspraak gepubliceerd waarin het ging om het opzettelijk onjuist doen van btw-aangifte door een accountant/belastingconsulent.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1