Werknemersverzekeringen

Onverwacht toch werknemersverzekeringen verschuldigd over managementfee DGA!

8 okt 2020 Jurisprudentie September 2020 besliste het Hof Arnhem-Leeuwarden dat een tweetal DGA’s met minderheidsbelangen toch verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In vergelijkbare uitspraken vorig jaar kwam Hof Den Haag tot een tegenovergestelde conclusie. In deze beide zaken werkt de DGA via een managementovereenkomst met zijn holding voor de werkmaatschappij, waarin hij een minderheidsbelang heeft. Wij zullen in dit artikel eerst ingaan op de premieplicht werknemersverzekeringen, daarna op de recente uitspraak van het hof en afsluiten met de gevolgen daarvan voor de praktijk.
Verder lezen...

Brexit is coming, but no direct actions required for expats

17 jan 2020 Kennis Brexit finally seems to happen. On January 31, 2020, it is likely that the UK will leave the European Union. What are the final steps and what will actually change on that date? We are happy to explain the current situation and the possible next steps.
Verder lezen...

Familieverhoudingen en verzekeringsplicht werknemersverzekeringen

8 mei 2019 Kennis De vraag of aandeelhouders van een besloten vennootschap al dan niet verzekerd zijn voor de premies werknemersverzekeringen wordt bepaald door de feiten en omstandigheden van het specifieke geval. Daarbij spelen omvang van het aandelenbezit en de aanwezige familiebanden met andere werknemers en aandeelhouders een grote rol. In het verleden oordeelde de Centrale Raad van Beroep doorgaans dat op grond van de aanwezigheid van familieverbanden, zoals tussen ouder en kind, het niet aannemelijk is dat er een privaatrechtelijke dienstbetrekking is vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding. Sinds de uitspraak van maart 2016 neemt de Centrale Raad van Beroep afstand van deze opvatting en wordt aangegeven dat het bestaan van een familierelatie niet in zijn algemeenheid tot de veronderstelling mag leiden dat er geen gezagsverhouding is.
Verder lezen...

De sociale verzekeringsplicht van zeevarenden binnen internationaal transport

7 jun 2018 Jurisprudentie De EU Verordening 883/2004 die vanaf 1 mei 2010 geldt, bevat aanwijsregels voor de sociale verzekeringsplicht van in een EU-lidstaat woonachtige, migrerende werknemers. Deze verordening bevat echter geen specifieke aanwijsregels meer voor zeevarenden. Het toepassingsbereik van deze verordening voor zeevarenden is echter een onderwerp van discussie. De Hoge Raad heeft hierover in een specifieke case in oktober 2017, over een Letse zeevarende, prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof.
Verder lezen...

Sociale verzekeringsplicht piloot die werkzaam is binnen en buiten de EU

20 mei 2018 Kennis Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen waar een piloot die in Nederland woont is verzekerd voor de sociale verzekering. Relevant hierbij is waar de thuisbasis zich bevindt en of de piloot binnen of buiten de EU werkzaam is.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1