Wetsvoorstellen

Open CV verdwijnt per 2024: wetsvoorstel wordt doorgezet

21 jun 2022 Kennis De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat hij het wetsvoorstel om de open commanditaire vennootschap ‘af te zeggen’ toch zal doorzetten. Vanwege omvangrijke kritiek tijdens de online consultatie was dit wetsvoorstel in de ijskast gezet. Het zal nu in het voorjaar 2023 worden ingediend en vanaf 2024 gelden.
Verder lezen...

Oproep aan Europa: maak van de WPC-levering voor de btw een afstandsverkoop

1 mrt 2021 Opinie Er zijn steeds meer ondernemers, ook in Nederland, die met dropshipping een succesvolle handel opzetten. De producten komen dan uit een ander land dan waar de webshop is gevestigd en worden dan rechtstreeks geleverd aan de consument in Europa. De btw is daarbij een knelpunt, aangezien deze zogenoemde WPC-levering niet onder de regeling afstandsverkopen valt die per 1 juli 2021 ingaat.
Verder lezen...

Het UBO-register komt eraan: implementatie wordt verwacht in januari 2020

23 okt 2019 Kennis Inmiddels is het wetsvoorstel voor het UBO-register alweer enige tijd bekend. De planning is om het huidige voorstel op 10 januari 2020 te implementeren en het UBO-register te introduceren. Wat is het UBO-register ook alweer en wat zijn de gevolgen?
Verder lezen...

Box 3 gaat op de schop: welk effect heeft dit op uw rendement?

14 okt 2019 Kennis Aan de Tweede Kamer is begin september een voorstel gestuurd met aanpassingen in box 3. Voor 1,35 miljoen mensen is dit goed nieuws, want ze betalen straks helemaal geen belasting meer in box 3. Het uitgangspunt is ‘budgetneutraliteit’. Daarom gaan niet-spaarders juist méér betalen. De nieuwe uitgangspunten vanaf 2022 kunnen voor grote verschillen in de uiteindelijke belastingheffing (en dus uw rendement) gaan zorgen in vergelijking met 2019.
Verder lezen...

Belastingplan 2020: naast dividendbelasting ook bronbelasting op rente en royalty’s

5 sep 2019 Kennis Na vorig jaar weten we: de dividendbelasting blijft bestaan. Dat is geen rode loper voor Nederlandse hoofdkantoren. Met Prinsjesdag werd nog een nieuwe belasting aangekondigd: de “bronbelasting” wordt in concernsituaties vanaf 2021 geheven over vanuit Nederland betaalde rente en royalty’s. Dit is een aardverschuiving in het Nederlandse fiscale landschap.
Verder lezen...

Rekening-courantmaatregel DGA en lastenverlichting MKB

16 aug 2019 Kennis Het kabinet heeft in het kader van de voorbereiding van het op Prinsjesdag gepresenteerde belastingpakket voor 2019 ook besloten tot invoering van een tweetal maatregelen die nog nader moeten worden uitgewerkt.
Verder lezen...

Opnieuw uitstel: BTW-gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse ondernemer

12 apr 2019 Kennis Wederom is door de EU uitstel verleend aan het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK), tot 1 juni 2019 als niet wordt meegedaan aan de Europese verkiezingen en anders tot uiterlijk 31 oktober 2019. De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) en de gevolgen daarvan houden veel ondernemers al gedurende meerdere jaren bezig. Een Brexit betekent voor de Nederlandse ondernemer die transacties met ondernemers in het VK heeft, omvangrijke wijzigingen in de BTW-heffing. Er zal daarom tijdig actie moeten worden ondernomen.
Verder lezen...

Wetsvoorstel doet excessief lenen bij eigen vennootschap in de ban!

13 mrt 2019 Kennis Het wetsvoorstel over excessief lenen bij de eigen BV is in consultatie gegaan. Op basis van dit voorstel zou vanaf 1 januari 2022 belasting betaald moeten worden over schulden boven de € 500.000 aan de eigen BV. Schulden ten behoeve van de eigen woning worden uitgezonderd. Het uiteindelijke wetsvoorstel kan nog afwijken, maar we lichten de huidige versie graag toe.
Verder lezen...

Rondetafelgesprek digitale economie - 20 februari 2019

28 feb 2019 Opinie Op 20 februari 2019 heeft Roelof Vos op uitnodiging deelgenomen aan een rondetafelgesprek (hoorgesprek) met leden van de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer over de belastingheffing van de digitale economie. Lees zijn visie over een aparte omzetbelastingheffing over digitale diensten.
Verder lezen...

Uitstel van betaling door de belastingdienst ingetrokken of afgewezen?

12 feb 2019 Kennis Als de belastingdienst een verzoek om uitstel van betaling afwijst of intrekt staat er geen momenteel geen weg open naar de onafhankelijke fiscale rechter en is derhalve geen toetsingsmogelijkheid. Hiermee naar een civiele rechter stappen kan wel, maar is meestal af te raden.
Verder lezen...

Fiscale rechtsbescherming bij invordering: de slager keurt zijn eigen vlees

1 feb 2019 Kennis Bij een verzoek om uitstel van betaling van belastingschulden is het nu nog de Directeur van de Belastingdienst die daar zijn eindoordeel over uitspreekt. Een civiele procedure volgen kan ook, maar is tijdrovend en duur. Straks wordt de fiscale rechter bevoegd, maar dat zal niet voor 2022 plaatsvinden.
Verder lezen...

Consultatiedocument wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

11 jan 2019 Kennis Het verdelen van pensioen bij scheiding is een van de meest gecompliceerde onderwerpen voor de pensioenpraktijk. Bovendien is het een onderwerp dat met veel emotie is omgeven, óók bij het nemen van beslissingen rondom de wijze van pensioendeling. Dat roept de vraag op of er wel altijd een doordachte en weloverwogen keuze wordt gemaakt voor een bepaalde afwikkeling. Keuzes lijken in de praktijk bij gebrek aan adequaat advies eerder te worden genomen op basis van emoties en een onderbuikgevoel dan op basis van rationele overwegingen.
Verder lezen...

UK non-domiciled status versus the Dutch deemed non-resident status

22 nov 2018 Kennis It looks like Britain is heading towards the cliff of the no-deal hard Brexit after the British Parliament will vote down the May-Barnier deal, early December 2018. We expect that will cause many expats in the UK who currently are taxed under the favourable UK “non-domiciled” tax regime to leave the UK as soon as possible.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1