BTW

Past u de verleggingsregelingen in de btw juist toe?

18 okt 2017 Kennis De btw kent inmiddels een flink aantal verleggingsregelingen. Heeft u ze alle elf in beeld? Waar moet u op letten? En als u afnemer bent, hoe zit het dan? Ik zet de nationale en internationale verleggingsregels voor u op een rij en leg uit wanneer ze moeten worden toegepast en hoe.
Verder lezen...

Wetsvoorstel herziening BTW voor diensten

29 sep 2017 Kennis Als er onlangs ‘kostbare’ diensten aan bijvoorbeeld panden zijn verricht is het goed om nu al de administratie in te richten op de komende wetswijziging. Voor deze diensten gaat namelijk een herzieningstermijn gelden. Als er binnen die herzieningstermijn wordt geswitcht van belaste naar vrijgestelde prestaties of andersom kan dat leiden tot een BTW-correctie. Die kan zowel leiden tot een bijbetaling als tot een teruggave, ook als het gaat om diensten die voor de ingangsdatum van de wet zijn verricht.
Verder lezen...

Toepassen 0% BTW tarief bij grensoverschrijdende leveringen kan alleen onder strikte voorwaarden

11 sep 2017 Kennis Bij grensoverschrijdende leveringen mag een ondernemer het 0% BTW tarief toepassen. Dat geldt zowel bij leveringen aan een ander EU-land als voor export naar een land buiten de EU. Voor de BTW wordt de levering van goederen meestal belast in de EU lidstaat waar de goederen naar toe gaan (het bestemmingsland). Het 0% BTW tarief mag dan worden toegepast, maar wel onder strikte voorwaarden.
Verder lezen...

BTW bij sponsoring van gratis evenementen

4 sep 2017 Kennis Veel maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen organiseren gratis evenementen en worden daarbij gesponsord door bedrijven. Er is sprake van BTW-belaste sponsoring wanneer een ondernemer goederen levert, diensten verricht of een financiële bijdrage geeft en in ruil daarvoor een prestatie terug krijgt. Vaak is deze prestatie reclame. Wanneer er geen aanwijsbare tegenprestatie is, is er sprake van een donatie of gift, waarover geen BTW-verschuldigd is.
Verder lezen...

Overgang landbouwregeling naar BTW-belast ondernemerschap

24 aug 2017 Kennis Een landbouwer hoeft geen BTW te berekenen over zijn leveringen en diensten als hij in de landbouwregeling zit. Daartegenover staat dat de landbouwer bij toepassing van de landbouwregeling geen recht heeft om BTW in aftrek te brengen. Bij grote investeringen kan het daarom lucratief zijn om de opteren voor BTW-heffing.
Verder lezen...

BTW en internationaal personenvervoer

24 aug 2017 Kennis Een ondernemer die het internationaal vervoer van personen verzorgt per zeeschip, vliegtuig, bus, taxi of binnenschip, zal daarbij zijn diensten feitelijk in verschillende landen uitvoeren. Het gevolg is dat de ondernemer in meerdere landen BTW-aangifte zal moeten doen. Het bijhouden van een nauwkeurige kilometeradministratie is een ‘must’.
Verder lezen...

BTW-belaste prestaties in de zorg

24 aug 2017 Kennis Voor de verrichting van medische diensten geldt een BTW-vrijstelling. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan spreken we van BTW-belaste prestaties en dan is BTW verschuldigd. De BTW op de inkopen kan in aftrek worden gebracht, voor zover die toerekenbaar is aan belaste omzet. Richt uw administratie juist in als er zowel vrijgestelde als belaste omzet is.
Verder lezen...

Voorkoming aansprakelijkheid bij beëindiging fiscale eenheid BTW. Meld dit tijdig!

4 jul 2017 Kennis Als ondernemers in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn, dan is er sprake van een fiscale eenheid BTW. Voor de BTW worden de ondernemers die tot de fiscale eenheid BTW behoren tezamen dan als één ondernemer aangemerkt. Dit heeft gevolgen voor de heffing van BTW, en ook voor de aansprakelijkheid voor de BTW-schulden. Ondernemers moeten hier alert op zijn, omdat sprake kan zijn van een fiscale eenheid BTW zonder dat deze door hen zelf is aangevraagd.
Verder lezen...

BTW-aftrek op business seats? Let op de drempel van € 227!

4 jul 2017 Kennis Meestal is de huur van business seats door een ondernemer als zakelijk aan te merken. De BTW op de huurprijs komt dan dus ook voor aftrek in aanmerking. Als de drempel van € 227 per relatie of personeelslid wordt overschreden, dan geldt echter een aftrekbeperking . Het bepalen van die drempel is administratief nog een hele klus!
Verder lezen...

Meldplicht adviseur bij niet-indienen suppletie BTW. Loop ook als adviseur geen risico op boetes!

4 jul 2017 Kennis Wanneer er een BTW-schuld is bij de onderneming, moet er door de ondernemer een BTW-suppletie worden ingediend. Ook voor de adviseur is van belang dat de BTW-suppletie wordt ingediend. In geval dat na afloop van het boekjaar bij het opstellen van de jaarrekening duidelijk wordt dat er een BTW-schuld aanwezig is over het afgelopen jaar, of dat er nog BTW-schulden over de jaren 2012 tot en met 2015 open staan, moeten de alarmbellen bij de adviseur gaan rinkelen. Het is dan van essentieel belang dat zo snel mogelijk een BTW-suppletie wordt ingediend door de ondernemer. De adviseur heeft een verantwoordelijke en actieve taak bij het indienen van die BTW-suppletie. Het is dus niet enkel de verantwoordelijkheid van de ondernemer om de BTW-suppletie in te dienen.
Verder lezen...

Moeiende holding? Stel recht op BTW aftrek veilig!

4 jul 2017 Kennis Een ondernemer heeft recht op aftrek van BTW voor zover de ondernemer BTW-belaste prestaties verricht. Voor een holdingvennootschap is het vaak een voordeel om recht op vooraftrek van BTW te hebben. In de praktijk is die BTW-aftrek vaak een probleem. Door de holdingvennootschap een managementfee te laten rekenen aan de dochtervennootschap(pen) kan die BTW aftrek wel worden geclaimd. Let ook op de BTW op de kosten bij verkoop van een dochtervennootschap; soms is toch BTW aftrek mogelijk.
Verder lezen...

Meer duidelijkheid over BTW-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen

4 jul 2017 Kennis Onlangs heeft de Staatssecretaris in een nieuw besluit verduidelijkt dat het vervoer van een overledene, in het kader van een uitvaart, onder voorwaarden onder de vrijstelling voor lijkbezorgers valt. Verder is aan het besluit een bijlage toegevoegd waarin is aangegeven of veel door lijkbezorgers verrichte prestaties onder de BTW-vrijstelling vallen. Check de gevolgen en voorkom BTW-nadeel!
Verder lezen...

Versoepeling regels voor teruggave BTW op oninbare vorderingen vanaf 1 januari 2017

4 jul 2017 Kennis Als de factuur niet wordt voldaan ontstaat eerder recht op BTW-teruggave. Niet meer hoeft te worden aangetoond dat de debiteur niet meer gaat betalen. Als 1 jaar na het opeisbaar worden van de betaling nog niet is betaald, mag de ondernemer die BTW terugclaimen via de reguliere BTW-aangifte.
Verder lezen...

BTW en suppletie; loop geen onnodige BTW risico’s!

21 jun 2017 Kennis Als bij het opmaken van de jaarstukken blijkt dat er te veel of te weinig BTW is afgedragen, dan moet er een BTW-suppletie worden ingediend. Wanneer er te weinig BTW is afgedragen zal er zo snel mogelijk een BTW-suppletie moeten worden ingediend. Wanneer er te veel BTW is afgedragen dan kan dit door het indienen van een BTW-suppletie worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. In dit artikel wordt ingegaan op de situatie waarin en op welke wijze de BTW-suppletie moet worden ingediend.
Verder lezen...
Getoond 121 tot 134 van 134. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1