Formeel belastingrecht

door mr. Hendrik-Jan van Duijn AA / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Collectieve uitspraak op bezwaar btw-correctie privégebruik auto biedt mogelijkheden

1 nov 2018 Kennis Er hebben volgens het Ministerie van Financiën ruim 478.000 ondernemers bezwaar aangetekend tegen de btw-correctie privégebruik auto. Deze zijn vervolgens zonder inhoudelijke beoordeling ongegrond verklaard in een collectieve uitspraak op bezwaar van 1 juni 2017. De Belastingdienst vond het namelijk niet nodig om de ondernemer extra tijd te gunnen om het bezwaarschrift nader te motiveren. Mogelijk is er nog wel een rechtsingang als om een individuele uitspraak op bezwaar wordt gevraagd.
Verder lezen...

Op de zaak betrekking hebbende stukken deel II

29 okt 2018 Jurisprudentie Medewerkers van de Belastingdienst overleggen vaak niet alle stukken uit het strafdossier bij een belastingprocedure. Daartoe zijn zij wel verplicht, aangezien dan pas goed en volledig verweer kan worden gevoerd. Zo nodig kan een voorlopige voorziening bij de Rechtbank worden gestart om inzage te krijgen in deze stukken.
Verder lezen...

Nieuwe regelgeving over agressieve belastingconstructies voor ‘intermediairs’

13 sep 2018 Kennis Ter uitvoering van recente regelgeving door de Europese Commissie worden met ingang van 1 juli 2020 belastingadviseurs en andere dienstverleners, gedefinieerd als ‘intermediairs’, verplicht om zogeheten aggressieve fiscale grensoverschrijdende constructies aan de lokale belastingdienst te melden. Het betreft grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontduiken. Deze meldingsplicht bestrijkt al de periode vanaf 25 juni 2018.
Verder lezen...

‘Op de zaak betrekking hebbende stukken’; wat betekent dat?

7 sep 2018 Jurisprudentie Bent u het niet eens met een beslissing van de Belastingdienst, dan tekent u logischerwijs bezwaar aan. In de bezwaarfase heeft u recht op inzage in het dossier (alle op de zaak betrekking hebbende stukken) dat de Belastingdienst heeft opgebouwd. Dit staat in artikel 7:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).Wordt de zaak in de bezwaarfase niet opgelost en gaat u in beroep, dan dient de Inspecteur, op grond van artikel 8:42 Awb, alle op de zaak betrekking hebbende stukken aan de bestuursrechter op te sturen. De Hoge Raad geeft in augustus 2018 in 4 arresten duidelijkheid over wat ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ zijn.
Verder lezen...
door mr. Priscilla de Haas / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Wanneer is absoluut en relatief bezien een aanzienlijk belastingbedrag verzwegen?

22 aug 2018 Jurisprudentie In een fiscale procedure moeten de procespartijen de feiten naar voren brengen waaraan volgens hen bepaalde fiscale gevolgen zijn verbonden. Dit is de stelplicht. De hoofdregel is dat degene die iets stelt, die stelling vervolgens ook moet bewijzen. In tegenstelling tot het strafrecht zijn er geen wettelijke bewijsminima. Het fiscale recht gaat uit van de zogenaamde vrije bewijsleer. Dit betekent dat het bewijs op alle mogelijke manieren mag worden geleverd, bijvoorbeeld met verklaringen of vermoedens. In de vrije bewijsleer is het voldoende om in een procedure bij de rechtbank een feit aannemelijk te maken. Er zijn echter uitzonderingen op deze regels die voor een belastingplichtige zeer nadelig uitpakken.
Verder lezen...

Vereiste aangifte niet gedaan? Dan volgt omkering en verzwaring van de bewijslast!

22 aug 2018 Jurisprudentie Ieder jaar worden miljoenen aangiften inkomstenbelasting ingediend. Soms ontstaat discussie met de fiscus of alle inkomensbestanddelen zijn opgegeven. Indien de fiscus denkt van niet, kan men zich op het standpunt stellen dat de vereiste aangifte niet is gedaan. De Hoge Raad heeft in het arrest van augustus 2018 het bestaande toetsingskader hiervoor in stand gelaten.
Verder lezen...

Informatiebeschikking fiscus vernietigd ondanks vermeend onjuist verstrekte inlichtingen

20 aug 2018 Kennis Met de fiscus ontstaat geregeld een ‘wellis nietes discussie’ over de vraag of de gevraagde inlichtingen in voldoende mate en ook juist zijn verstrekt. Om de bewijslast om te keren en te verzwaren, wordt er dan vaak een informatiebeschikking opgelegd. Maar dat is lang niet altijd terecht, aldus een uitspraak van de Rechtbank, waarbij de procedure werd gevoerd door De Haas Advocaten.
Verder lezen...

Wanneer staat een vaststellingsovereenkomst met de fiscus definitief vast?

15 jun 2018 Jurisprudentie Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de fiscus komt veelvuldig voor in de fiscale praktijk. Hiermee worden niet alleen langlopende procedures voorkomen, ook is het een goed middel om aan de onzekerheid omtrent een fiscale kwalificatie een eind te maken. Een geldige vaststellingsovereenkomst hoeft echter niet persé te zijn ondertekend.
Verder lezen...

Ik houd mijn hart vast

1 jun 2018 Opinie Ik ben een intermediair. Ik probeer mijn klanten op een fiscaal vriendelijke manier te adviseren hoe ze nog wat geld voor nu en later kunnen overhouden uit hun ondernemende activiteiten. Dit doe ik in Nederland en in het buitenland. Alles binnen de grenzen van de wet uiteraard. En juist over die grensoverschrijdende “constructies” is er op 13 maart 2018 in de EU een akkoord bereikt dat mij bezighoudt.
Verder lezen...

Wordt het voor de Belastingdienst gemakkelijker om de omkering en verzwaring van de bewijslast te bewerkstelligen als de vereiste aangifte niet is gedaan?

25 apr 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad moet zich buigen over de vraag of in een concreet geval voldaan is aan alle voorwaarden voor het niet doen van de vereiste aangifte. De Advocaat-Generaal bij het Parket van de Hoge Raad (hierna: de AG) meent dat één van de cumulatieve eisen voor het niet doen van de vereiste aangifte kan vervallen. Als de Hoge Raad de conclusie van de AG in deze kwestie volgt, wordt het voor de Belastingdienst gemakkelijker om een beroep te doen op de omkering en verzwaring van de bewijslast, een bewijspositie waarin je als belastingplichtige niet wilt verkeren.
Verder lezen...

De Belastingdienst moet tijdig beslissen op bezwaar en kan niet na de beslistermijn tijd ’kopen’ met een informatiebeschikking!

15 sep 2017 Jurisprudentie Zodra de termijn voor de Belastingdienst verloopt om op een bezwaarschrift te beslissen, wordt deze termijn niet verlengd door een informatiebeschikking af te geven. De inspecteur dient tijdig te beslissen op een bezwaarschrift. In de hier beschreven casus bleef de Belastingdienst in gebreke en diende een dwangsom te betalen. Wij lichten de situatie graag verder toe.
Verder lezen...

Een pleitbaar standpunt voorkomt fiscale boete!

22 jun 2017 Jurisprudentie Een belastingadviseur wordt betaald om het fiscale belang van zijn cliënten te behartigen. Dat kan betekenen dat niet altijd het standpunt van de Belastingdienst wordt gevolgd in een aangifte. Een goede kans dat de Belastingdienst daar nooit achter komt. Maar als de Belastingdienst wel tot correcties overgaat, dan wilt u niet worden geconfronteerd met een fiscale boete!
Verder lezen...
Getoond 21 tot 34 van 34. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1