Loonheffingen

Verruiming werkkostenregeling in 2020 verwacht!

16 aug 2019 Kennis Het kabinet heeft met ingang van 2020 een bedrag van € 100 miljoen gereserveerd voor lastenverlichting op arbeid voor het MKB. Het voornemen is dit bedrag te besteden aan twee verruimingen van de werkkostenregeling.
Verder lezen...

Onbelaste vergoedingen werknemers vanaf 2020 omhoog!

16 aug 2019 Kennis Werkgevers kunnen vanaf 2020 een hogere onbelaste vergoeding geven aan hun werknemers. De mogelijkheid voor een bedrijfsuitje of het kerstpakket worden daarmee ruimer. Vooral de MKB-ondernemer kan hiervan profiteren.
Verder lezen...

Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling: geen € 2.400-grens!

5 aug 2019 Jurisprudentie Onlangs tikte de Hoge Raad de Belastingdienst op de vingers over de gebruikelijkheidstoets in de werkkostenregeling. Boven hun doelmatigheidsgrens van € 2.400 zijn onder de eindheffing aangewezen loonbestanddelen ongebruikelijk, aldus de Belastingdienst. De Hoge Raad gaat hier niet in mee en oordeelt dat de ongebruikelijkheid moet worden aangetoond. Welke impact heeft deze uitspraak?
Verder lezen...

Changes in Payroll Tax for Non-Residents of the Netherlands from the 1st of January 2019

22 jul 2019 Kennis In the Netherlands, we have levy rebates (algemene heffingskorting) in payroll tax. These levy rebates consist of a tax component and a premium component. From January 1st 2019, only residents of the Netherlands are still entitled to the tax component of the levy rebate.
Verder lezen...

Aantrekkelijke regeling werknemersoptie bij start-ups en scale-ups

5 jul 2019 Kennis De staatssecretaris van Financiën komt op Prinsjesdag 2020 met een aantrekkelijkere regeling voor het verstrekken van aandelenopties aan werknemers van start-ups en scale-ups. De huidige regeling, waarbij wordt aangesloten bij het moment van uitoefening van de optie kent knelpunten bij deze groep ondernemingen, waarvoor thans een begin van een oplossing is uitgedacht.
Verder lezen...

Negatief loon, positiever dan u zou denken

14 mei 2019 Kennis Het begrip “negatief loon” zal je nergens in het Nederlandse belastingwetboek tegenkomen. De inhoud en betekenis van het begrip zijn vormgegeven door middel van de Nederlandse rechtspraak. Hoewel er geen expliciete definitie geformuleerd is, waren de meeste fiscalisten het over één ding wel eens: negatief loon speelt zich volledig in de loonsfeer af. Totdat de Hoge Raad in 2016 met zijn baanbrekende arrest kwam. En dit kan voor u onbekende gunstige gevolgen hebben.
Verder lezen...

Familieverhoudingen en verzekeringsplicht werknemersverzekeringen

8 mei 2019 Kennis De vraag of aandeelhouders van een besloten vennootschap al dan niet verzekerd zijn voor de premies werknemersverzekeringen wordt bepaald door de feiten en omstandigheden van het specifieke geval. Daarbij spelen omvang van het aandelenbezit en de aanwezige familiebanden met andere werknemers en aandeelhouders een grote rol. In het verleden oordeelde de Centrale Raad van Beroep doorgaans dat op grond van de aanwezigheid van familieverbanden, zoals tussen ouder en kind, het niet aannemelijk is dat er een privaatrechtelijke dienstbetrekking is vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding. Sinds de uitspraak van maart 2016 neemt de Centrale Raad van Beroep afstand van deze opvatting en wordt aangegeven dat het bestaan van een familierelatie niet in zijn algemeenheid tot de veronderstelling mag leiden dat er geen gezagsverhouding is.
Verder lezen...

Verruiming S&O-afdrachtvermindering in 2019

12 apr 2019 Kennis De Wet Bevordering Scholing en Ontwikkeling (WBSO) geeft een fiscale stimuleringsregeling waarmee kosten voor speur- en ontwikkelingswerk zijn te compenseren. Deze compensatie zien we terug in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing (voor inhoudingsplichtigen) of extra zelfstandigenaftrek voor zelfstandige ondernemers.
Verder lezen...

De belastingdienst legt loonbeslag bij de werkgever. Wat nu?

12 apr 2019 Kennis Werkgevers worden in de praktijk vaak geconfronteerd met deurwaarders die bij beslag willen leggen op het loon van werknemers. Bij het leggen van beslag dienen deurwaarders rekening te houden met een deel van het inkomen van de werknemer waarop geen beslag gelegd mag worden, de zogeheten beslagvrije voet. Als werkgever bent u verplicht om mee te werken met de deurwaarder die beslag komt leggen. De administratieve kosten bij het afwikkelen van het loonbeslag kunnen echter niet op de werknemer worden verhaald en blijven voor uw rekening. Het is daarom van belang om te weten wat er allemaal bij komt kijken en wat u kunt doen om de financiële schade te beperken. Wat moet u doen als bij u voor een werknemer loonbeslag wordt gelegd? Ingegaan wordt op de voorgestelde aanpassingen bij de afwikkeling van het loonbeslag ingevolge de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.
Verder lezen...

De bijtelling privégebruik auto anno 2019 in de loonheffingen

12 apr 2019 Kennis Het bepalen van de juiste bijtelling wegens privégebruik is niet altijd eenvoudig. En hoeverre loopt u als werkgever fiscaal risico bij een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ en bij een contractueel verbod tot privégebruik?
Verder lezen...

Belastingvrije studietoelage voor het kind van uw werknemer?

22 mrt 2019 Kennis De werkgever kan onder voorwaarden aan een kind van de werknemer onbelast een studietoelage uitkeren. De studietoelage kan als eindheffingsloon onder de werkkostenregeling vallen of voor een bepaald bedrag rechtstreeks aan het kind worden verstrekt. Het oprichten van een studiefonds kan fiscaal ook interessant zijn.
Verder lezen...

DGA met minderheidsbelang: voorkom premies werknemersverzekeringen!

11 mrt 2019 Jurisprudentie Het Hof Den Haag oordeelde begin 2019 dat een DGA met een minderheidsbelang geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd is. De DGA was in dienstbetrekking bij zijn holding en niet bij de groepsmaatschappij volgens het hof. Geen dienstbetrekking betekent ook geen premies werknemersverzekeringen. De staatssecretaris heeft geen cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Wij lichten de gevolgen graag toe.
Verder lezen...
door mr. Bart Agerbeek / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden

Help, ik heb te hard gefietst!

15 feb 2019 Kennis De kans dat je zo'n verzuchting slaakt is klein. Nou ja, in ieder geval in combinatie met de nieuwe bijtelling voor de fiets van de zaak. Deze nieuwe bijtelling wordt ingevoerd op 1 januari 2020.
Verder lezen...

Nieuw beleid Belastingdienst over gebruikelijk loon DGA

11 jan 2019 Kennis De Belastingdienst heeft onlangs nieuw beleid bekend gemaakt voor het gebruikelijk loon van de DGA. De wijzigingen hebben betrekking op deeltijdsituaties, startende ondernemingen en ondernemingen die verlies lijden. De Belastingdienst maakt bekend op welke wijze het loon voor de DGA in die situaties moet worden vastgesteld.
Verder lezen...

ZZP-er in vacuüm; vervanging Wet DBA niet voor 2021

10 dec 2018 Kennis Sinds de invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) op 1 mei 2017 is grote onrust ontstaan onder opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp-ers) over het werken als zelfstandige. Of sprake is van zelfstandigheid danwel een dienstbetrekking wordt bepaald door wetgeving (arbeidsrechtelijk en fiscaal) en rechtspraak. De praktijk blijkt grote moeite te hebben met een juiste invulling van deze criteria, waardoor opdrachtgevers terughoudend zijn in het inhuren van zzp-ers. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën hebben op 26 november 2018 een kamerbrief gestuurd met als titel “Voortgang maatregelen ‘werken als zelfstandige’”. Nieuwe wetgeving kan echter niet worden verwacht vóór 1 januari 2021. Wat doen we in de tussentijd?
Verder lezen...

30% ruling to be decreased to 5 years without transition measure for existing cases

21 sep 2018 Kennis Despite the risks of a trade war and a hard Brexit, it is time to give the people of the Netherlands something back, prime minister Mark Rutte said on September 18th, when asked about the government’s 2019 spending plans. ‘Together we have journeyed through the desert and we’ve had to cough up €51bn,’ the prime minister said, referring to years of austerity to get the government’s books in order following the financial crisis. ‘Now it is only logical to give something back to society, because we did it together.’
Verder lezen...

Onduidelijkheid omvang verblijfsdagen leidt tot heffingsbevoegdheid voor Nederland

27 aug 2018 Jurisprudentie In veel belastingverdragen is een zogenoemde 183-dagenregeling opgenomen. Soms is het dan een kwestie van goed verblijfdagen tellen om zo te kunnen concluderen welke land over het salaris mag heffen; de werkstaat, dan wel de woonstaat van de werknemer. Als de werknemer echter niet kan bewijzen dat hij maximaal 183 dagen in Nederland heeft verbleven, dan is zijn salaris in Nederland belast, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden.
Verder lezen...

De gouden handdruktax: robuust of willekeurig?

4 jul 2018 Opinie Het verslag van 20 september 2017 van de vaste commissie voor Financiën over de Evaluatie Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen is weggedrukt door de publiciteitsgolf over de nieuwe kabinetsvoorstellen. Toch verdient de evaluatie de nodige aandacht vanwege de hardnekkige controverse over één van deze wetten; de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen, in de praktijk ook wel de gouden handdruktax genoemd.
Verder lezen...

Is een piloot fiscaal zelfstandig of in dienstbetrekking?

20 mei 2018 Kennis Of een piloot fiscaal als zelfstandige ondernemer kan worden aangemerkt hangt af van bepaalde feiten en omstandigheden. Meestal is er sprake van een dienstbetrekking wegens het ontbreken van bedrijfsmiddelen. Als piloten een uurtarief van minimaal € 75 hanteren, kan er gezien de regeringsplannen eerder sprake zijn van zelfstandig ondernemerschap.
Verder lezen...
Getoond 21 tot 40 van 45. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1