Schenkbelasting

Conclusie A-G over bezitseis voor bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet

12 okt 2019 Jurisprudentie De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet kan alleen worden toegepast wanneer aan de bezitstermijn van 1 jaar bij overlijden of 5 jaar bij schenking wordt voldaan. Hoe moet die bezitseis worden toegepast? En moet onderscheid worden gemaakt tussen een IB-onderneming en een onderneming die in BV-vorm wordt gedreven?
Verder lezen...

Lenen aan uw kind voor de eigen woning is vaak voordeliger dan schenken

5 jun 2019 Kennis Kent u de mogelijkheid om maximaal € 106.671 belastingvrij te schenken voor de eigen woning? Dit hoeft echter niet de voordeligste optie te zijn. Hoe kunt u helpen, zelf een goed rendement maken én ervoor zorgen dat de familiebanden goed blijven?
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit: bezitseis per onderneming toetsen, aldus de Rechtbank!

6 mei 2019 Jurisprudentie De Rechtbank oordeelde 30 november 2018 dat de bezitseis per onderneming moet worden getoetst. De bezitseis is een van de eisen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten maken het fiscaal gunstig om een onderneming over te dragen aan een volgende generatie. De uitspraak van de rechtbank verduidelijkt de voorwaarden van de regeling. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk?
Verder lezen...

Schenkingsvrijstelling eigen woning breder toepasbaar?!

15 feb 2019 Jurisprudentie Onlangs oordeelde de Rechtbank Gelderland dat de schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 ook kan worden toegepast op verbouwingskosten van vóór de schenkingsdatum. Deze zaak speelde in 2013 en de vraag is dan ook of deze uitspraak in hoger beroep stand houdt én of deze bredere toepassing ook in latere jaren kan worden toegepast.
Verder lezen...

Aanvullend (vrijgesteld) schenken voor de woning als al een verhoogde schenking is gedaan in 2015 en 2016?

27 nov 2018 Kennis Ieder jaar kunnen ouders een bedrag van ruim € 5.000 belastingvrij schenken aan hun kind. Is een kind tussen 18 en 40 jaar oud, dan kunnen ouders eenmalig (in één kalenderjaar) een groter bedrag belastingvrij schenken. Deze zogenaamde ‘eenmalige verhoogde vrijstelling’ bedraagt ruim € 25.000, als het een schenking ter vrije besteding betreft. Sinds 2010 kunnen ouders daarnaast een nog groter bedrag belastingvrij schenken, als het kind de schenking (binnen 3 jaar) besteedt aan diens eigen woning (o.a. de aanschaf van een woning, een verbouwing of de aflossing van een eigenwoningschuld). Van januari 2010 tot en met oktober 2013 was de omvang van de vrijstelling voor dergelijke schenkingen ter besteding aan de eigen woning ongeveer € 50.000. In de periode oktober 2013 tot eind 2014 is de vrijstelling, ter stimulering van de woningmarkt in crisistijd, tijdelijk verruimd tot € 100.000. Per 2015 is het bedrag van de vrijstelling weer teruggeschroefd naar ruim € 50.000 omdat de crisis voorbij was. Per 1 januari 2017 is de vrijstelling evenwel structureel verhoogd naar een bedrag van € 100.000. De beweegreden voor deze structurele verhoging is anders dan die van de tijdelijk verhoogde vrijstelling; met de verhoging moet een bijdrage gaan leveren aan de reductie van eigenwoningschulden. Ouders kunnen sinds 2017 dus eenmalig (in één kalenderjaar) € 100.000 belastingvrij schenken hun kind, mits het kind tussen 18 en 40 jaar oud is en deze schenking besteedt aan diens eigen woning.
Verder lezen...

Ontwikkelingen bedrijfsopvolgingsfaciliteit in rechtspraak; let op overdrachtsbelasting bij aandelen in vastgoed-bv

18 okt 2018 Jurisprudentie De toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij een schenking van aandelen in vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezig houden. Op dit terrein zijn twee belangrijke ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak te melden. De eerste ontwikkeling betreft een uitspraak over de toepassing van de faciliteiten in de inkomstenbelasting en successiewet, waarbij de rechtbank tot een opvallende uitspraak komt. De tweede ontwikkeling betreft de overdrachtsbelastingvrijstelling bij een schenking van aandelen in een vastgoed-bv.
Verder lezen...

Schenkvrijstelling eigen woning: leuker kan de Belastingdienst het wel maken!

4 sep 2018 Kennis 'Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker.' Wie herkent deze slogan van de Belastingdienst niet. Het lijkt erop dat de Belastingdienst zichzelf tekort doet als het gaat om de schenkvrijstelling voor de eigen woning. Kijkend naar de rekenvoorbeelden op de website van de Belastingdienst zou ik willen zeggen: leuker kunnen we het wel maken! Daaruit blijkt dat het mogelijk is in het jaar van een aanvullende schenking voor de eigen woning óók een beroep te doen op de jaarlijkse vrijstelling.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolging op komst? NU regelen, voordat het te laat is!

18 mei 2018 Kennis Wilt u uw bedrijf binnen een aantal jaar overdragen aan uw kinderen? Met de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is dat thans nog mogelijk, zonder dat dit (teveel) belastingheffing kost. Wacht daarmee niet te lang, want over een paar jaar bestaat de BOR wellicht niet meer. Het is daarom NU het moment om actie te ondernemen!
Verder lezen...

Vastgoed-ondernemers, word wakker en claim de bedrijfsopvolgingsregeling!

18 mei 2018 Opinie

Op dit moment spelen grote fiscale bij vastgoed-ondernemers. Iedere vastgoed-ondernemer die zijn vastgoedportefeuille in een bv heeft ondergebracht, zou nu in overleg moeten kunnen treden met de Belastingdienst om duidelijkheid te krijgen over zijn fiscale status als ondernemer. Als de Belastingdienst weigert de ondernemers-status te verlenen, is nu het moment om een procedure aan te gaan. De tijd dringt en het belang is ongeveer 40% acute belastingheffing (bij overlijden) over de volledige waarde van de vastgoed-bv.

Verder lezen...

Weer een positieve Hofuitspraak over fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor vastgoedfamiliebedrijven

23 apr 2018 Jurisprudentie Er is opnieuw een positieve uitspraak verschenen inzake de toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) op vastgoed-bv’s. Op 3 april 2018 deed het gerechtshof in Den Haag uitspraak in een zaak waarin de toepassing van de BOF op een vastgoed-bv centraal stond. Net als de rechtbank oordeelt het Hof in hoger beroep dat de BOF toch moet worden toegekend op de verkrijging van aandelen in een vastgoed-bv.
Verder lezen...

Hoe help ik mijn kind met het kopen van een huis?

17 nov 2017 Kennis Uw zoon of dochter komt met een blije blik thuis. Samen met de partner willen ze een huis kopen. Helaas kunnen ze nog geen volledige hypotheek krijgen. Hoe kunt u helpen èn ervoor zorgen dat de familiebanden goed blijven?
Verder lezen...

Denk goed na bij een schenking met toepassing van de schenkvrijstelling eigen woning!

16 okt 2017 Kennis De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is per 1 januari 2017 weer verhoogd naar € 100.000. Dat biedt mogelijkheden voor ouders die hun kind willen helpen bij de financiering van de (kosten voor) eigen woning. Echter of er dan ook echt € 100.000 belastingvrij kan worden ontvangen, is nog maar de vraag en die is niet zo eenvoudig te beantwoorden. De slogan “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” heeft inmiddels een utopisch karakter gekregen. Hierna leg ik uit hoe de regeling precies in elkaar steekt.
Verder lezen...
Getoond 21 tot 32 van 32. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1