Fiscaalconsult
Niet leesbaar?
Nieuwsbrief Fiscaalconsult nr. 2021-16/ PE-cursus eigen woning IB op 23 november a.s. in Wassenaar

Beste relatie,

Bijgaand ontvang je weer de tweewekelijkse publicaties van onze fiscaal specialisten.

Heb je fiscale vragen of wil je fiscaal up-to-date blijven, doe dan wekelijks op woensdagochtend mee met het Fiscaal Spreekuur. Deelname is gratis. Klik hier voor meer info en aanmelding.

28 oktober a.s. is er weer een PE-cursus in Wassenaar, ditmaal over de fiscale impacht huwelijksgoederenregime bij schenken, scheiden en overlijden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Tevens is er een nieuwe PE-cursus bijgekomen in Wassenaar op 23 november a.s. over Eigen woning IB. Klik hier voor meer info en aanmelding.

Wil je een inhoudelijke vraag stellen aan een fiscaal-specialist (over een publicatie)? Je kunt dan eenvoudig contact opnemen via de daartoe bestemde button onderaan de publicatie; een consult van een kwartier is geheel gratis en verplicht je tot niets.

Wij denken je hiermee wederom van interessante fiscale mogelijkheden te voorzien, zodat je hiermee voor cliënten ideeën kunt opdoen. Als je suggesties voor ons hebt, neem dan gerust contact op, telefonisch dan wel per e-mail.

Wij stellen het op prijs als je deze nieuwsbrief doormailt aan andere collega-adviseurs. Als zij zich gratis hierop willen abonneren, dan kan dat op https://www.fiscaalconsult.nl/abonneren

Goede zaken toegewenst!

Met hartelijke groet,

Fiscaalconsult / Michiel Opgenoort

(M: 0641213782)


Cursus eigen woning IB
Datum dinsdag 23 nov 2021 16:00 uur
Aanvang Van 16.00 tot 19.30 uur. Inloop vanaf 15.30 uur
Docent Jan Willem Kemper RB
Locatie

Van der Valk Hotel Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar

Kosten deelname 210.00 excl. btw
door Jan Willem Kemper RB / 3 PE-punten / Wassenaar / max. 24 deelnemers
De eigenwoningregeling pakt in de praktijk gecompliceerd uit bij samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden of bij vertrek naar het buitenland. Daarbij komen juridische, financiële en emotionele aspecten om de hoek kijken. De puzzel wordt nog ingewikkelder door toepassing van de fiscale regels. De volgende begrippen passeren de revue: eigenwoningschuld, eigenwoningreserve, bijleenregeling, tijdelijke verhuur, aflossingseis, verhuisregeling, aftrekbare kosten, restschuld en informatieverplichting. In deze cursus gaan de deelnemers zelf op zoek naar fiscaal voordelige en werkbare oplossingen. De docent leidt de discussies en vat de conclusies samen.
Aanmelden
Fiscale cursus impact huwelijksgoederenregime bij schenken, scheiden en overlijden
Datum donderdag 28 okt 2021 16:00 uur
Aanvang Van 16.00 tot 19.30 uur. Inloop vanaf 15.30 uur
Docent Kirsten Kievit LL.M
Locatie

Van der Valk Hotel Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar

Kosten deelname 210.00 excl. btw
door Kirsten Kievit LL.M / 3 PE-punten / Wassenaar
Vaak liggen ze ergens onderin de la: de huwelijksvoorwaarden. En het zou zo maar kunnen dat in diezelfde la de testamenten liggen die geruime tijd geleden zijn opgesteld. Keer op keer blijkt uit jurisprudentie dat we weinig tot niets meer doen met die documenten nadat ze eenmaal zijn opgesteld. En toch hebben de huwelijksvoorwaarden, of juist het ontbreken daarvan, grote impact op schenken, scheiden en overlijden. De cursus laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat de gevolgen en mogelijkheden zijn van het gekozen huwelijksgoederenregime bij schenken, scheiden en overlijden.
Aanmelden
Fiscaal Spreekuur
Datum woensdag 27 okt 2021 09:00 uur
Aanvang Woensdags van 9.00 uur tot 10.00 uur. Inloggen vanaf 8.45 uur.
Docenten mr. Frits Algie
mr. drs. Michiel Opgenoort
mr. Toon Hasselman
mr Steven van der Werff
Locatie

Online vanaf je eigen desktop, laptop, tablet of smartphone.

Kosten deelname 0.00 excl. btw
Fiscaal Spreekuur: je online vaktechnisch overleg voor MKB-adviseurs, wekelijks op woensdagochtend
Heb je regelmatig fiscale vragen waarop je niet één twee drie het antwoord weet, of waarover je ook graag de mening van een ander wil horen? Tijdens het vaktechnisch overleg van hét Fiscaal Spreekuur op woensdagochtend tussen 9.00 en 10.00 uur kun je die voorleggen. Onder leiding van onze fiscaal specialisten worden de ingebrachte (cliënt)cases besproken. Na afloop van het jaar ontvang je als je abonnee wordt een bewijs van deelname voor aanvraag van de PE-punten. Meld je nu aan, want voorlopig is deelname gratis.
Aanmelden
Michiel van der Pol
Datum vrijdag 29 okt 2021 16:30 uur
Aanvang Vrijdags van 16.30 uur tot 16.45 uur (max. uitloop tot 17.00 uur). Inloggen vanaf 16.15 uur.
Locatie

Online vanaf je eigen desktop, laptop, tablet of smartphone.

Aanmelden is alleen nodig wanneer je een herinneringsmail wilt ontvangen.

Kosten deelname 0.00 excl. btw
Fiscaal Inside: je wekelijkse online kwartiertje voor belastingadviseurs en andere beoefenaars van het fiscale vak, GRATIS DEELNAME
Afhankelijk van de gastspreker die we uitnodigen, passeert de fiscaliteit van de afgelopen week de revue. Opinies worden uitgewisseld en interessante discussies gaan we niet uit de weg. Je online kwartiertje wordt verzorgd middels Adobe Connect (max. 100 deelnemers). Als gespreksleiders treden op Frits Algie en Michiel Opgenoort. Dit is de link: https://zelb.adobeconnect.com/fi/ om mee te kijken en te luisteren. Log vrijdag in vanaf 16.15 uur als gast met je voor- en achternaam. Wil je om 16.15 uur per mail (wekelijks) een herinnering ontvangen, meld je dan aan.
Aanmelden
Recht op MIA en VAMIL, ondanks te laat afgegeven stal-ontwerpcertificaat
weigering faciliteiten in strijd met evenredigheidsbeginsel, aldus rechtbank
Investeren in een duurzame varkensstal geeft onder voorwaarden recht op milieu-investeringsaftrek (MIA) en op willekeurige afschrijvingen op de investeringen (VAMIL). Een duurzame stal is een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Deze maatlat wijzigt nagenoeg elk jaar. De investering dient tijdig bij RVO te worden gemeld en voor de uiterste meldingsdatum moet over een ontwerp-stalcertificaat zijn beschikt. In een casus waarin het certificaat te laat was afgegeven vindt de rechtbank het in strijd met het evenredigheidsbeginsel dat de belastinginspecteur de MIA en de VAMIL weigert.
Verder lezen...
Spijtoptant moet misbruik coronasteun straffeloos kunnen melden
Bij invoering van de coronasteunmaatregelen hield het kabinet rekening met een verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik. Om te voorkomen dat het terughalen van onrechtmatige steun verwordt tot een debacle als de toeslagenaffaire, pleiten wij voor een formele spijtoptantenregeling, oftewel: een corona-inkeerregeling.
Verder lezen...
Cross-border employment: Avoid double taxation!
The majority of the people, especially in the Netherlands, get an income as an employee, where taxes have been taken care of on the payroll of the employer. But what if you get income from a foreign employer or you sometimes work abroad for your Dutch employer? In this article, Taxsight will describe some scenarios which could apply to Dutch residents.
Verder lezen...
Het vervalbeding in de huwelijksvoorwaarden; werkt het wel of werkt het niet?
Bespreek tijdig de huwelijksvoorwaarden, voordat het te laat is
In huwelijksvoorwaarden worden her en der vervalbedingen opgenomen. Is het niet bij de bijdrage in de huishoudpot dan toch in ieder geval bij het periodieke verrekenbeding. Een beroep doen op een vervalbeding wordt niet altijd als (on)redelijk ervaren. Vaak is het afhankelijk van de omstandigheden waaronder dat beroep wordt gedaan. Belangrijk is dan ook waar het vervalbeding precies op ziet.
Verder lezen...
Het plegen van BTW-fraude en het gebruik van bepaalde constructies, zoals de carrousel-constructie, is strafbaar
In onderstaand artikel leggen wij uit hoe carrouselfraude in de praktijk werkt, voor welke goederen een verhoogde aansprakelijkheid geldt en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer u verdacht wordt van BTW-fraude. Tot slot laten wij op basis van twee recente uitspraken zien dat verdenkingen van BTW-fraude niet altijd terecht zijn.
Verder lezen...
BTW en zonnepanelen - update (deel 1)
In deze tijd van verduurzaming is het investeren in zonnepanelen iets wat steeds vaker voorkomt. Zonnepanelen worden steeds sterker en kosten steeds minder waardoor de terugverdientijd steeds korter wordt. Wij zetten een aantal aandachtspunten op een rij.
Verder lezen...
Volg ons ook op LinkedIn
Wilt u via LinkedIn op de hoogte gehouden worden van fiscaal nieuws, speciaal voor belastingadviseurs, accountants en administrateurs?
Volgen op LinkedIn