Bitcoins (cryptocurrency) en belasting: FAQ

Bitcoins en andere vormen van cryptocurrency worden steeds populairder. Dat doet ook de vragen omtrent de belastingen op cryptocurrency toenemen. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.
22 sep 2018 Laatst gewijzigd: 5 okt 2018 Kennis mr. Joost de Leeuw

1.  Maken mijn Bitcoins deel uit van mijn belastbaar vermogen?

Ja. Bitcoins en andere cryptocurrency zijn niet uitgezonderd van vermogensrendementsheffing over je Box 3-vermogen. Over je totale Box 3-vermogen, inclusief cryptocurrency, min de heffingsvrijdrempel van EUR 30.000, betaal je 30% belasting over een fictief rendement van respectievelijk 2,02%, 4,33% en 5.38% (2018)  Hoe groter het vermogen hoe hoger de percentages. Wij kunnen dit exact voor u berekenen.

2.  Hoe moet ik mijn Bitcoins waarderen?
Het Box 3-vermogen dat je opgeeft wordt gewaardeerd op 1 januari van het betreffende belastingjaar. Je geeft dus voor je aangifte over 2018 de waarde van je Bitcoins of andere cryptocurrency per 1 januari 2018 op. Het verzwijgen van vermogen in cryptocurrency is strafbaar. Per 1 januari 2018 is bovendien de inkeerregeling voor verzwegen vermogen afgeschaft. Wij kunnen helpen om de belastingimpact zo laag mogelijk te houden.

3.  Moet ik BTW rekenen over een bitcointransactie?
Nee. Het Europees Hof van Justitie heeft besloten dat cryptocurrency betaalmiddelen zijn en dus niet belast zijn met BTW.  Evenwel zijn er verschillende uitzonderingen. Het is daarom verstandig u steeds goed te informeren wanneer u bitcointransacties uitvoert. 

4.  Zijn mijn Bitcoin-verkoopwinsten belastbaar inkomen?
Nee, in beginsel niet. Vermogenswinsten in Box 3 worden al ‘fictief’ belast met de vermogensrendementsheffing. Als je zodanig actief in cryptocurrency handelt dat de Belastingdienst je als ondernemer ziet, kunnen deze inkomsten in Box 1 vallen en tegen de reguliere inkomstenbelastingtarieven worden belast. Dit kan oplopen tot 52%. De lijn tussen beleggen en ondernemen is soms dun. Hierover kunnen we nader adviseren. Omdat de winsten nogal disproportioneel zijn tegenover andere beleggingsvormen is de Belastingdienst hierop alert. 

5.  Ik krijg betaald in Bitcoins. Is dit belast?
Ja. Inkomsten uit werkzaamheden in het economisch verkeer zijn belast, of je nu in euro’s, dollars, natura of bitcoins betaald krijgt. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor werknemers. Ook eenmalige verdiensten worden in principe belast als ‘resultaat overige werkzaamheden’. In principe hanteer je de koers van de euro op het moment van betaling. Een betaling zonder tegenprestatie zal doorgaans kwalificeren als gift. Hierover kan schenkbelasting worden geheven. Giften uit het buitenland zijn vaak belastingvrij.

6.  Ik delf zelf bitcoins. Moet ik hier belasting over betalen?
Bitcoins zijn door het Europese Hof van Justitie vrijgesteld van BTW. Hier kom je dus niet mee in aanraking, zelfs niet als je delft als ondernemer. Je kunt ook de voorbelasting niet aftrekken. Mogelijk beschouwt de Belastingdienst het delven van cryptocurrency als onderneming, of als ‘overige werkzaamheid’. Dit hangt af van feiten en omstandigheden en hierover kunnen wij nader adviseren.

7.  Ik delf zelf bitcoins. Kan ik de kosten hiervan in aftrek nemen?
Niet wanneer je dit niet als ondernemer doet. Als het delven (minen) wel een onderneming vormt, kun je zakelijke kosten (zoals stroomverbruik) aftrekken.

Auteur

Leeuw_de_Joost_foto.jpg

mr. Joost de Leeuw

DTS Duijn's Tax Solutions B.V.
Amsterdam
Specialisme(n): Internationale belastingrecht, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, inkomstenbelasting
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult