Meer duidelijkheid over BTW-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen

Onlangs heeft de Staatssecretaris in een nieuw besluit verduidelijkt dat het vervoer van een overledene, in het kader van een uitvaart, onder voorwaarden onder de vrijstelling voor lijkbezorgers valt. Verder is aan het besluit een bijlage toegevoegd waarin is aangegeven of veel door lijkbezorgers verrichte prestaties onder de BTW-vrijstelling vallen. Check de gevolgen en voorkom BTW-nadeel!
4 jul 2017 Laatst gewijzigd: 4 jul 2017 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Wanneer geldt de BTW-vrijstelling?

Diensten door lijkbezorgers zijn vrijgesteld van BTW. De hoedanigheid van de lijkbezorger wordt vastgesteld aan de hand van de diensten die hij verricht. Alleen de diensten die kenmerkend en essentieel zijn voor de diensten van lijkbezorgers zijn vrijgesteld van BTW, bijvoorbeeld:

  • De verzorging en opbaring van het lichaam van de overledene;
  • Het dragen van de lijkkist;
  • De verzorging van de uitvaartplechtigheid;
  • De teraardebestelling of crematie (inclusief de as verstrooiing).

Iedereen die deze kenmerkende en uitvaart essentiële diensten verricht kwalificeert als een lijkbezorger, en mag op die uitvaartdiensten de BTW-vrijstelling toepassen.

Wat zijn die kenmerkende en essentiële leveringen en diensten?

Op leveringen door lijkbezorgers die kenmerkend zijn voor een lijkbezorger moet de BTW-vrijstelling voor lijkbezorgers worden toegepast. Dit is het geval wanneer er sprake is van  leveringen die onlosmakelijk zijn verbonden met de kenmerkende en essentiële uitvaartdiensten. Bijvoorbeeld bij de levering van een lijkomhulsel en zoals bij de levering van rouwkaarten.
 
Ook op diensten die kenmerkend zijn voor uitvaartdiensten die de lijkbezorger verricht moet de BTW-vrijstelling worden toegepast. Bijvoorbeeld bij het vervoer van de overledene dat plaatsvindt in het kader van de uitvaart en wordt verricht door degene die zich heeft verbonden om de hele uitvaartplechtigheid te verzorgen. Dat is ook het geval bij het vervoer van de overledene naar het mortuarium, wanneer het vervoer plaatsvindt door de lijkbezorger die de verzorging en opbaring op zich heeft genomen. De lijkbezorger moet vanaf 1 januari 2017 de BTW-vrijstelling toepassen op vervoersdiensten. Horeca-verstrekkingen zijn niet kenmerkend en essentieel voor uitvaartdiensten. De BTW-vrijstelling is daarom op horeca prestaties niet van toepassing.

Wat te doen bij een vervoersdienst van voor 2017?

Een lijkbezorger die de BTW vrijstelling niet heeft toegepast op het vervoer van een overledene hoeft de hieraan toe te rekenen BTW, die in het verleden in aftrek is gebracht, niet te corrigeren. De teveel over de vervoersdienst voldane BTW komt dan ook niet voor teruggaaf in aanmerking. De lijkbezorgers die de BTW-vrijstelling voor deze vervoerdiensten niet hebben toegepast dienen vanaf 1 januari 2017 de jaarlijkse herziening toe te passen, voor zover de herzieningsperiode op de aangeschafte bedrijfsmiddelen nog niet is verstreken. Stel dat in 2015 een nieuwe rouwauto is aangeschaft waarover € 20.000 BTW in aftrek is gebracht. Dan moet vanaf 2017 jaarlijks 20% van de in aftrek gebrachte BTW, € 4.000, worden herzien omdat de auto niet meer wordt gebruikt voor BTW belaste prestaties. De € 4.000 herziening moet bij vraag 5b in de laatste BTW-aangifte van het jaar worden aangegeven.

Checklist prestaties BTW-belast of BTW-vrijgesteld

In de tabel hieronder wordt ingegaan op diensten die al dan niet onderdeel uitmaken van de kenmerkende en essentiële diensten van een lijkbezorger. De vrijstelling is alleen van toepassing wanneer de lijkbezorger deze dienst zelf verricht.

PRESTATIE

BTW-DUIDING

 

Plaatsing van rouwadvertenties

BTW-belast

Maakt geen onderdeel uit van de kenmerkende en essentiële dienst die bestaat in de verzorging van de uitvaartplechtigheid

Levering van bloemen

BTW-belast

Niet onlosmakelijk verbonden met een kenmerkende en essentiële dienst van een lijkbezorger

Verzorging van overlijdensakten

 

Doorlopende post

Gebruik mortuarium

BTW-vrijgesteld

Maakt onderdeel uit van de kenmerkende en essentiële dienst die bestaat in de verzorging en opbaring van het lichaam van de overledene

Lijstman (medewerker voor bij het condoleanceregister)

BTW-vrijgesteld

Maakt onderdeel uit van de kenmerkende en essentiële dienst die bestaat in de verzorging van de uitvaartplechtigheid

Uitvaartleider

BTW-vrijgesteld

Maakt onderdeel uit van de kenmerkende en essentiële dienst die bestaat in de verzorging van de uitvaartplechtigheid.

Stipendium kerk (bijdrage voor opvoeren / leiden van een kerkdienst)

 

Doorlopende post

Levering van tijdens uitvaart gemaakte geluidsopname /beeldopname

BTW-belast

Niet onlosmakelijk verbonden met een kenmerkende en essentiële dienst van een lijkbezorger

Levering grafmonumenten

BTW-belast

Niet onlosmakelijk verbonden met een kenmerkende en essentiële dienst van een lijkbezorger

Aanbrengen opschrift op grafmonument

BTW-belast

Maakt geen onderdeel uit van de kenmerkende en essentiële dienst die bestaat in de verzorging van de uitvaartplechtigheid

Levering beplanting voor graf

BTW-belast

Niet onlosmakelijk verbonden met een kenmerkende en essentiële dienst van een lijkbezorger

Provisie grafmonumenten

BTW-belast

Maakt geen onderdeel uit van de kenmerkende en essentiële dienst die bestaat in de verzorging van de uitvaartplechtigheid

Levering sier urn

BTW-belast

Niet onlosmakelijk verbonden met de kenmerkende en essentiële dienst van een lijkbezorger. Een (sier)urn is geen lijkomhulsel in de zin van het besluit maar een product om de as in te Bergen

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult