Naheffing over verschil tussen balansschuld btw en te betalen btw volgens aangifte terecht volgens Rechtbank

Check en meld tijdig aan fiscus een nog openstaande btw-schuld op de balans en doe aangifte daarvan als dat nog niet is gedaan. De boete die wordt opgelegd is een stuk hoger als de Belastingdienst zelf achter de niet aangegeven btw-schuld komt.
8 apr 2021 Laatst gewijzigd: 16 jul 2021 Jurisprudentie mr. Lisa van Esdonk-Bongaarts

Project ‘Inning balansschulden btw’

In 2013 kondigde de Belastingdienst de ‘Inning balansschulden btw’ aan. Dat hield in dat de fiscus ondernemingen extra zou controleren op btw-schulden op hun balans. Er werden namelijk geregeld grote bedragen aan nog te betalen btw opgevoerd op de balans, terwijl de ingediende btw-aangiften over datzelfde jaar tot een ander bedrag leidde. Die verschillen wilde de fiscus gaan naheffen. Er werd daarom een controleplan opgesteld en richtlijnen voor het opleggen van boetes.

Overigens is dat project per 1 maart 2017 weer gestaakt. Maar in de praktijk zien wij nog geregeld discussies die daaruit zijn voortgevloeid. Een recent voorbeeld daarvan is de zaak die leidde tot de uitspraak van rechtbank Noord-Nederland van 12 februari 2021 (ECLI:NL:RBNNE:2021:606).

De uitspraak Rechtbank Noord-Nederland

Een projectontwikkelaar op het  gebied van onroerend goed had op zijn balans op 31 december 2012 een balanspost opgenomen van € 335.420 aan te betalen omzetbelasting. Bij een controle vergeleek de fiscus die balanspost met de btw-aangifte over december 2012. De aangifte over december betrof een te betalen bedrag aan btw van € 3.563. De fiscus concludeerde daarom dat een naheffing moest volgen, omdat over december 2012 € 331.857 (€ 335.420 minus € 3.563) te weinig btw was betaald.

De projectontwikkelaar verweert zich in eerste instantie met de stelling dat de balanspost gedeeltelijk zag op het jaar 2011, maar kan dan niet onderbouwen. Het overzicht van de accountant is daarvoor niet specifiek genoeg en er zijn ook geen verdere stukken over 2011 overgelegd. Daarnaast probeert de projectontwikkelaar via de totaalbedragen van verschuldigde en aftrekbare btw, zoals die uit de administratie blijken, tot een lagere naheffingsaanslag te komen. Ook dat lukt helaas niet, omdat het aftrekbare bedrag aan btw niet juist was. Wel vermindert de rechtbank de verzuimboete met 20% omdat de redelijke termijn met meer dan twee jaar is overschreden.

Voorkom een naheffing met boete

Wanneer u een balanspost btw heeft (te betalen of terug te ontvangen) en die post is hoger dan € 1.000, dan bent u verplicht om die schuld of vordering zo spoedig mogelijk aan de fiscus te melden door een suppletieaangifte te doen. Wanneer u de btw-balansschuld uit uzelf meldt,  wordt bovendien het risico op (hoge) boetes sterk verkleind. Als de btw-balansschuld minder is dan € 1.000, dan kan het saldo worden verrekend met de eerstvolgende aangifte.

Suppletie

Een suppletie moet in beginsel elektronisch worden ingediend. U vindt dit formulier in uw aangifteportaal van de Belastingdienst via Inloggen voor ondernemers en dan te klikken op 'Overige formulieren'.

Een suppletie waarin u een nog te betalen bedrag meldt, leidt tot een naheffingsaanslag, en bij een schuld van meer dan € 20.000 of van meer dan 10% dan de reeds betaalde btw ook tot een verzuimboete voor te laat betalen. Doet u echter niet uit zichzelf een suppletieaangifte, maar wacht u daarmee totdat u weet of vermoedt dat de inspecteur al op de hoogte is van de btw-schuld (bijvoorbeeld omdat er al een btw-controle is aangekondigd), dan kunnen naast een naheffingsaanslag eventueel ook vergrijpboetes worden opgelegd. Kortom, meld een btw-balanspost zelf en op tijd!

Heeft u vragen hierover, neemt u dan gerust contact met mij op.

Auteur

Esdonk_van_Lisa_foto.MC1.jpg

mr. Lisa van Esdonk-Bongaarts

Hertoghs advocaten
Amsterdam
Specialisme(n): Indirecte belastingen, fiscale (boete) procedures en fiscaal strafrecht
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult