Voorsorteren op de tariefswijzigingen in de overdrachtsbelasting per 2021: onder de 35 en wachten tot 2021, of juist nog snel een (vakantie)woning, stuk tuin of garage erbij kopen?

Nu het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting de eindstreep is genaderd, wordt in de praktijk al volop ingespeeld op de aanstaande aanpassingen in de tarieven van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 en de voorwaarden waaronder deze tarieven van toepassing zijn. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen waarop kan worden ingespeeld hierna voor u op een rij.
12 dec 2020 Laatst gewijzigd: 6 aug 2021 Kennis mr. Xander Arends

Koop van beleggings- of recreatiewoning? Bij levering uiterlijk op 31-12-2020 wordt  6% overdrachtsbelasting bespaard!

Omdat woningen vanaf 1 januari a.s. alleen nog onder het 2%-tarief vallen indien een woning wordt verkregen die voor een natuurlijk persoon als hoofdverblijf gaat kwalificeren, dienen woningen die aan deze voorwaarde niet voldoen, zoals woningen die ter belegging of voor bewoning door eigen kinderen worden gekocht en tweede woningen voor eigen recreatief gebruik, uiterlijk op 31 december 2020 notarieel geleverd te zijn om nog een beroep op het huidige 2%-tarief te kunnen doen.  Vanaf 1 januari zal de aankoop van een vakantie- of beleggingswoning aanzienlijk zwaarder worden belast, namelijk tegen 8% overdrachtsbelasting.

Koper is nog geen 35 jaar? Wacht met de levering tot het nieuwe jaar!

Vanaf 1 januari 2021 wordt in de overdrachtsbelasting een startersvrijstelling geïntroduceerd. Deze vrijstelling geldt voor iedere meerderjarige die niet ouder is dan 34 jaar en die een woning koopt, mits de koper verklaart de woning te gaan gebruiken als hoofdverblijf.
Is onlangs al een koopovereenkomst tot stand gekomen? Dan is het zaak de levering pas na 1 januari 2021 bij de notaris te laten plaatsvinden.
De startersvrijstelling geldt niet alleen voor echte starters op de woningmarkt; waar het om gaat is dat de verkrijger niet eerder een beroep op de vrijstelling mag hebben gedaan en dat is voor alle verkrijgingen direct na 1 januari 2021 het geval.  

Vanaf 1 april 2021 kan de startersvrijstelling uitsluitend nog worden ingeroepen voor verkrijgingen van woningen met een maximale waarde van € 400.000. Hoofdverblijfwoningen met een hogere waarde worden derhalve vanaf die datum volledig belast met 2%. Omdat de levering van de woning het toetsmoment is of aan deze woningwaardegrens wordt voldaan, dienen kopers die van de vrijstelling gebruik willen gaan maken woningen met een waarde boven deze grens tijdig aan te kopen zodat de levering nog voor 1 april 2021 kan plaatsvinden.
Of een koper meerderjarig en niet ouder is dan 34 jaar toetst de notaris op de dag van de levering om 0.00 uur en dus niet aan de hand van het feitelijke geboortetijdstip.
De vrijstelling geldt niet ingeval alleen de economische eigendom van de woning wordt verkregen.
Bij een gezamenlijke verkrijging van een woning wordt per koper beoordeeld of aan de voorwaarden van de vrijstelling wordt voldaan. Is slechts een van beide kopers jonger dan 35, dan geldt de vrijstelling dus alleen voor de jongere koper en wordt ter zake van  de ouder dan 34 jaar zijnde koper 2% overdrachtsbelasting geheven over diens eigendomsdeel.

Tuin of garage bij een (eigen) woning kopen? Doe dit nog vóór 1 januari!

Indien bij een al dan niet eigen woning een aanhorigheid bijvoorbeeld een tuin of garage reeds is of nog wordt gekocht, dan kan alleen dan nog van het 2%-tarief gebruik worden gemaakt indien de levering voor 1 januari aanstaande plaatsvindt. Vanaf 1 januari 2021 geldt het 2%-tarief voor de verkrijging van een aanhorigheid indien deze gelijktijdig met woning is verkregen en voor de woning het 2%-tarief geldt (hoofdverblijfcriterium). In alle andere gevallen wordt over de verkrijging van een aanhorigheid 8% overdrachtsbelasting geheven.

Tenslotte wijzen wij op  de nieuwe uitgave Tekst & Toelichting Wet differentiatie overdrachtsbelasting met een uitgebreid overzicht van de nieuwe wet inclusief twee stroomschema’s.  De kosten daarvan bedragen € 24,95, excl. btw, en daarvoor ontvangt u in eerste instantie de digitale versie.

Auteur

Arends_Xander_foto.jpg

mr. Xander Arends

FBN Juristen notarieel & fiscaal
Amsterdam
Specialisme(n): Aanmerkelijk belang, terbeschikkingstellingsregeling, eigenwoningregeling, periodieke uitkeringen
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult