Fiscaalconsult Fiscaal Consult


De Hoge Raad heeft op 30 november 2018, ECLI:NL:2018:2203,uitspraak gedaan in een procedure die was aangespannen door een kaakchirurge in opleiding inzake haar ondernemerschap. Het was best spannend, want zowel de Rechtbank als het Hof hadden geoordeeld dat de kaakchirurge niet in aanmerking kwam voor de ondernemersfaciliteiten. De Hoge Raad dacht hier echter anders over en heeft de zaak doorverwezen naar Hof Den Bosch. Daar zal onderzocht moeten worden of de kaakchirurge aan het zelfstandigheidscriterium voldoet, zodat zij fiscaal als ondernemer kan worden aangemerkt.

Zelfstandigheidscriterium

Net als de paprikaplukker uit mijn vorige column is de kaakchirurge geen ondernemer, maar wordt fiscaal wel als zelfstandige aangemerkt indien er sprake is van een zelfstandig uitgeoefend beroep. Het Hof had echter hiervoor een verkeerd criterium aangelegd. Het feit dat een ondernemer geen eigen declaratierecht heeft en de hoogte van de declaratie wordt bepaald door het ziekenhuis c.q. zorgverzekeraar, wil niet zeggen dat iemand onvoldoende zelfstandig is. Het Hof moet deze omstandigheden zien in samenhang met de vereisten van continuïteit en het lopen van ondernemersrisico. Immers, wanneer de kaakchirurge niet wordt ingezet voor werkzaamheden, loopt zij inkomsten mis. De zaak is doorverwezen naar Hof Den Bosch om dit feitelijk te toetsen. Dit doet de Hoge Raad niet.

Conclusie

Mede omdat de verschillen tussen winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden zo groot zijn, is het aantrekkelijk om een activiteit als winst uit onderneming te presenteren. Niet alleen de belastingverschillen, maar ook voor de toeslagen kan dit een rol spelen. Zo gaat het al gauw om duizenden euro’s! Zeker als dit speelt over meerdere jaren, loont het zeker de moeite om daar werk van te maken.

Ik weet dat er in de praktijk ondernemers zijn die bij een discussie hierover zich neerleggen bij het oordeel van de Belastingdienst. Dat dit niet altijd terecht is, blijkt uit de zaken die wel gevoerd worden voor de rechter. Het kan dus zeker lonen om de strijd wel aan te gaan met de Belastingdienst. De aanhouder wint!  

Wilt u weten of u kans maakt om succesvol het fiscaal ondernemerschap te verdedigen richting de Belastingdienst? Neem dan gerust contact met mij op om eens vrijblijvend hierover te sparren.

Barbara Rijskamp

Helder in Belastingen

Helder in Belastingen

mr. Barbara Rijskamp