Fiscaalconsult Fiscaal Consult

BTW-vrijstelling freelance pedagogisch medewerker in de kinderopvang? Rechter moet straks meer duidelijkheid geven over reikwijdte vrijstelling.

 

De freelance pedagogisch medewerker in de kinderopvang (hierna: zzp-er), die mede vanwege de coronacrisis steeds vaker door kinderopvangorganisaties worden ingezet, hoefden tot nu toe geen BTW af te dragen omdat zij gebruik konden maken van de BTW-vrijstelling voor kinderopvang. Steeds meer zzp-ers krijgen bericht van de Belastingdienst dat ze alsnog BTW moeten gaan afdragen, bijvoorbeeld omdat ze volgens de Belastingdienst niet kwalificeren als kinderopvangorganisatie. Volgens zzp-platform Tadaah geeft de Belastingdienst verschillende redenen waarom zzp-ers niet meer voldoen aan de BTW-vrijstelling waardoor er veel verwarring bestaat.

11 Jan 21
Laatst gewijzigd: 11 Jan 21
kennis
Specialist: mr. Carola van Vilsteren

Wat valt er onder de BTW-vrijstelling?

Kinderopvangorganisaties zijn voor het verrichten van diensten in het kader van kinderopvang vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel w van de Wet op de Omzetbelasting 1968, indien zij voldoen aan de eisen van artikel 1.1 van de Wet Kinderopvang. Onder de BTW-vrijstelling valt ook het houden van toezicht op schoolgaande kinderen, bijvoorbeeld tijdens de pauzes en de verzorgings-, opvoedings- en ontwikkelingsactiviteiten in een peuterspeelzaal. Wanneer een kinderopvangorganisatie goederen levert of diensten verricht buiten haar primaire activiteit, kan dit belast zijn met BTW. 

Let op de overeenkomst van opdracht

Wanneer de zzp-er op basis van een overeenkomst van opdracht werkt, waarbij wordt gewerkt voor eigen risico en verantwoordelijkheid, naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever en waarbij in de overeenkomst van opdracht de aard van de te verrichten (kinderopvang) werkzaamheden duidelijk wordt beschreven, is dat een belangrijk argument om ook de dienstverlening van de zzp-er aan de kinderopvangorganisatie BTW-vrijgesteld te laten zijn.

De rechter zal straks hopelijk meer duidelijkheid geven over de vraag wanneer er sprake is van een BTW-vrijstelling en wanneer niet. Wilt u weten hoe u hiermee nu het beste kunt omgaan, neem dan contact op.

Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren

06 51232201

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT