Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Dien BTW jaarsuppletie over 2020 voor 1 april 2021 in

 

Het is het verplicht een BTW-suppletieaangifte in te dienen op het moment dat geconstateerd wordt dat een onjuiste BTW-aangifte is ingediend. Als te veel of te weinig BTW is aangegeven, moet een BTW-suppletieaangifte ingediend worden. Een wijziging kan betrekking hebben op een aangiftetijdvak (kwartaal of maand) of een heel jaar.

18 Mar 21
Laatst gewijzigd: 18 Mar 21
kennis
Specialist: mr. Carola van Vilsteren

Een BTW-ondernemer is verplicht om binnen 5 kalenderjaren een foutieve BTW aangifte te corrigeren. Als de correctie op een eerdere BTW-aangifte € 1.000 of minder bedraagt, dan kan de BTW-ondernemer dit bedrag verwerken in de eerstvolgende BTW-aangifte. Een aparte BTW-suppletie is dan niet nodig.

Boetes bij BTW-suppletie

Wanneer een BTW-suppletie wordt ingediend, kan een BTW-ondernemer een verzuimboete krijgen van 5% van het BTW bedrag dat betaald moet worden. De verzuimboete bedraagt maximaal € 5.514. De Belastingdienst legt geen verzuimboete op, indien het totale bedrag dat ingevolge één of meer vrijwillige verbeteringen alsnog wordt betaald € 20.000 of minder bedraagt of het belastingbedrag dat ingevolge de vrijwillige verbetering wordt betaald minder bedraagt dan 10% van het belastingbedrag dat eerder is betaald over het tijdvak waarop de vrijwillige verbetering betrekking heeft. Doet een BTW-ondernemer geen BTW-suppletie terwijl hij dat wel had moeten doen, dan kan de BTW-ondernemer een vergrijpboete krijgen voor het indienen van onjuiste BTW-aangiften en het niet doen van de suppletie BTW.

Balanspost te betalen BTW

Als bij het opmaken van de jaarstukken over 2020 blijkt dat er over 2020 of eerdere jaren te weinig BTW is aangegeven en betaald, en daarvoor een balanspost wordt opgenome,n moet direct een suppletie BTW worden ingediend. De BTW-suppletie moet in ieder geval bij de Belastingdienst worden ingediend voordat de aangifte inkomstenbelasting/ vennootschapsbelasting 2020 bij de Belastingdienst wordt ingediend. Indien de BTW-suppletie wordt ingediend na indiening van de aangifte inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting is geen sprake van een vrijwillige verbetering en kan de Belastingdienst vergrijpboetes opleggen.

Voorkom belastingrente door tijdige indiening BTW-suppletie

Door vóór 1 april 2021 een BTW-suppletie over 2020 in te dienen wordt belastingrente voorkomen. Indien de BTW-suppletie na 1 april 2021 wordt ingediend zal de Belastingdienst belastingrente in rekening brengen over de periode 1 januari 2021 tot 14 dagen na de datum op de aanslag. Betaal de BTW-suppletie nog niet, maar wacht op de aanslag.

Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}