Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Is de aankoop van een zeeschip belast met BTW?

BTW-tarief voor zeeschepen verandert

 

Aanpassing nultarief zeeschepen

In eerste instantie stond er in het Belastingplan 2018 dat het nultarief aangepast zou worden voor de leveringen van en aan schepen, indien deze voor ten minste 90% gebruikt gaan worden voor de vaart op volle zee.  

Inmiddels heeft er een wijziging plaatsgevonden in het Belastingplan 2018. De staatssecretaris van Financiën heeft in zijn nota van wijziging aangegeven dat een schip voor ten minste 70% voor de vaart op volle zee gebruikt moet worden. Dit is een versoepeling van het eerdere voorstel, dat uitging van minimaal 90%.  

De ‘ten minste-eis’ geldt naast de levering van schepen zelf, dus ook voor de levering van goederen en diensten met betrekking tot een schip dat voor ten minste 70% gebruikt wordt voor de vaart op volle zee.

Ook zou de wijziging al in 2018 ingaan. Omdat de gevolgen voor bepaalde vormen van transport aanzienlijk kunnen zijn, heeft de staatssecretaris op verzoek van de sector besloten om de invoering uit te stellen tot 2019.

Afsluiting

Het is duidelijk dat Nederland zijn BTW-wetgeving op basis van de Europese uitspraak gaat aanpassen (en ook moet aanpassen). Vanaf 2019 blijft de levering van zeeschepen en leveringen van goederen en diensten op zeeschepen, die voor ten minste 70% op volle zee gebruikt worden, onder het nultarief vallen. Voor de levering van zeeschepen en leveringen van goederen en diensten aan zeeschepen die voor minder dan 70% op volle zee worden gebruikt gaat het normale btw-tarief gelden.  

Indien u levert aan zeeschepen en/of indien u zeeschepen exploiteert is het van belang om vast te stellen of het schip aan deze 70%-eis voldoet. Uiteraard kan ik assisteren om dit te onderzoeken. 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}