Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Nieuwe mogelijkheid voor hypotheekrenteaftrek in Nederland voor inwoners van Europa!

Er hoeft niet aan de 90%-regel te worden voldaan als zowel in Nederland als in een ander Europees land wordt gewerkt

 

Wanneer heeft u recht op hypotheekrenteaftrek?

De huidige Nederlandse wetgeving verleent -globaal gesteld- alleen aan inwoners van EU-lidstaten (inclusief de EER-landen alsmede onze eigen BES-eilanden) van wie het inkomen voor minstens 90% in Nederland aan belastingheffing is onderworpen, recht op aftrek van de hypotheekrente op de buitenlandse eigen woning.

Is hypotheekrenteaftrek anders kansloos?

U denkt; ik ga toch proberen de hypotheekrente via de Europees rechter voor 60% in Nederland af te trekken van mijn Nederlandse inkomen. Kansloos? Allerminst! Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) heeft onlangs beslist dat u dan het deel dat in dezelfde verhouding staat als uw Nederlandse inkomen ten opzichte van het totale inkomen gewoon in Nederland mag aftrekken (60% dus).

Dat dit een aftrek oplevert welke u in Spanje helemaal niet krijgt (ook als u het hele jaar in Spanje heeft gewoond en gewerkt) doet kennelijk niet ter zake. Spanje kent namelijk sinds 2013 geen hypotheekrenteaftrek meer voor de eigen woning (voor zover ik weet kent alleen Denemarken verder nog een beperkte aftrek).

Claim op tijd hypotheekrenteaftrek?

Onze wetgeving moet als gevolg van dit Spaans-Zwitsers-Nederlandse geval worden aangepast. De uitspraak heeft overigens onmiddellijke werking voor alle EU-lidstaten. Er kan nu reeds een beroep op worden gedaan, ook voor reeds verstreken belastingjaren Een verzoek om ambtshalve vermindering is mogelijk tot 5 jaren na het jaar waar de aanslag over gaat.

Conclusie

Dus, als u iemand kent die in een van de EU-landen woont, aldaar een hypotheek heeft en deels in Nederland werkt, wijst u hem/haar op deze beslissing. Wij kunnen uitrekeningen hoeveel fiscaal voordeel dat oplevert!

Leon van Baal

Migrantic, Tax & Immigration Law

Migrantic, Tax & Immigration Law

mr. Leon van Baal


{{countbasket}}