Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Een coöperatie; onbekend maakt onbemind

 

Coöperatie was bedoeld als samenwerkingsvorm

De coöperatie is een rechtsvorm die bedoeld was voor samenwerking tussen ondernemers. Van oudsher waren er diverse verschillen in de fiscale behandeling en opzichte van de NV (en later ook ten opzichte van de BV). Ooit was er zelfs een ander (lager) vennootschapsbelastingtarief voor bank-coöperaties. De coöperatie werd in de praktijk ook een alternatief voor de BV’s, vaak vanwege de andere fiscale behandeling. Samenwerken bleek ook te kunnen bestaan uit het (passief) houden van aandelen - de houdster coöperatie en de beleggingsfonds-coöperatie. Ook bleek samenwerken met jezelf te kunnen - eenmans-coöperatie (een coöperatie die na oprichting maar een lid overhielden).

Coöperaties en BV’s/NV’s worden fiscaal nagenoeg gelijk behandeld

Die andere fiscale behandeling is grotendeels verdwenen. Het andere tarief is afgeschaft, een 5%-belang in een coöperatie vormt een aanmerkelijk belang en uitdelingen door een coöperatie vallen (straks) onder dezelfde bronbelasting als dividenden van BV’s en NV’s. Een naar mijn mening logische ontwikkeling, veel verschillen in fiscale behandeling laten zich niet rechtvaardigen door de juridische verschillen met NV’s en BV’s.

Juridische voordelen coöperatie

Kortom, ik denk dat ook in de toekomst de coöperatie het overwegen waard blijft. Niet allen vanwege de nog bestaande verschillen in fiscale behandeling. Maar juist ook vanwege de civielrechtelijke verschillen met een BV.

Freek Snel

Snel Corporate Tax & Law

Snel Corporate Tax & Law

dr. Freek Snel


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}