Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Het UBO-register: meer transparantie, wie kan daar tegen zijn?

Kan opname in UBO-register worden voorkomen?

 

Discrete structuren …

Zeker, het bestrijden van terrorisme, corruptie en belastingontduiking is in zijn algemeenheid een goede zaak. Dat vind ik ook. Toch vind ik dat discrete structuren, om volledige transparantie te ontwijken, geoorloofd kunnen zijn. Anders gezegd, ik vind onbegrensde transparantie geen goed idee.

Niet alle overheden zijn betrouwbaar

Bescherming tegen onbetrouwbare overheden vind ik een goede reden om niet volledig transparant te zijn over de uiteindelijke gerechtigde. Bedenk dat Willem de Zwijger, onze vader des vaderlands, in de ogen van de Spaanse overheid, Koning Filips II, een terrorist was wiens bezittingen geconfisqueerd mochten worden. Denk eens aan wat er met Chodorowski en Yukos gebeurde in Rusland. Vergeet nooit dat de Nazi’s de Joden in Duitsland en de bezette gebieden onteigenden op grond van een verwerpelijke rassentheorie (ik weet het, het is een cliché om de Jodenvervolging ergens bij te halen, maar het illustreert we goed wat ik bedoel). Gelukkig zijn veel overheden wel voldoende betrouwbaar, maar helaas zijn er ook die dat niet zijn.

Quote500

Verder heeft een ieder recht op privacy, ook met betrekking tot zijn financiële situatie. Ik zie niet in, waarom je van rijke mensen hun hele financiële hebben en houden zou moeten kunnen zien. Leuk die Quote500 en vergelijkbare publicaties, maar ik snap waarom voor velen een vermelding daarin eerder ongemakkelijk is dan eervol. De meeste armen willen ook niet graag met naam en toenaam al hun financiële sores publiek uit laten meten. En als een televisieprogramma dat wel doet, spreekt Youp er (terecht) schande van.

Wie krijgen toegang tot UBO-register en wat kunnen ze zien?

Ik heb dan ook geen voorstander van de een UBO-register, waarin ook (vermeende) journalisten zomaar kunnen rondneuzen. Ik vind dat er altijd een afweging gemaakt moet worden tussen het belang voor bepaalde instellingen/personen om over bepaalde informatie te beschikken en het belang van degene over die informatie gaat. Dus, wie pleit voor meer transparantie, dient ook goed te rechtvaardigen waarom. En wie tegen zo’n maatregel pleit, is niet bij voorbaat de verdachte handlanger van slechteriken. Opname in een UBO-register is te voorkomen door gebruik te maken van bepaalde privacystructuren. Ik ga u echter in dit artikel niet vertellen hoe dat zou kunnen.

Freek Snel

Snel Corporate Tax & Law

Snel Corporate Tax & Law

dr. Freek Snel


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}
.