Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Levensloopregeling fiscaal geruisloos omzetten in pensioenregeling?

Belastingdienst bevestigt deze mogelijkheid

 

Had u een levensloopregeling van voor 2012?

Van 1 januari 2006 was het voor werknemers mogelijk om een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken. Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft.

Voorwaarden voor sparen in de levensloopregeling voor 2012

In de periode van 2006 t/m 2012 was het voor werknemers mogelijk om de werkgever te vragen om per jaar een bedrag van maximaal 12% van het loon in te houden en over te maken naar:

  • een bank, als storting op een levenslooprekening;
  • een verzekeraar, als premie voor een levensloopverzekering;
  • een beleggingsinstelling, als storting voor een levenslooprecht van deelneming.

Overgangsregeling tot 1 januari 2022

Voor werknemers waarvan het levenslooptegoed op 31 december 2011 een waarde had van € 3.000 of meer geldt nu nog overgangsregeling. Zij kunnen tot 1 januari 2022 blijven toevoegen aan de levensloopregeling. De overgangsregeling biedt de werknemer daarnaast ook de mogelijkheid het opgebouwde levenslooptegoed aan te wenden voor aanvulling op zijn pensioen.

Omzetting in pensioenregeling onder voorwaarden mogelijk

Op grond van artikel 19g, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2011) is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling. Voorwaarde is dan wel dat het pensioen na de omzetting nog binnen de in Hoofdstuk IIB van de Wet LB gestelde grenzen blijft.

Geldig voor zowel levenslooprekeningen als levensloopverzekeringen

Dit wil zeggen dat de pensioenaanspraken na de storting vanuit de levensloopregeling binnen de jaarlijkse opbouwgrenzen en de maximale grenzen per pensioensoort moeten blijven. Dit geldt zowel voor het saldo van een levenslooprekening als het saldo van een levensloopverzekering. Beide kunnen op deze manier worden omgezet naar een pensioenregeling.

Fiscaal geruisloos omzetten

Wilt u weten of ook u het tegoed van uw levensloopregeling fiscaal geruisloos kunt omzetten naar een pensioenregeling dan kunnen wij u daarin adviseren. De mogelijkheden verschillen namelijk per pensioenuitvoerder. Zo is het bij de meeste alleen mogelijk om de inhaal van pensioen onder te brengen wanneer levensloopregeling en de pensioenregeling beide bij dezelfde pensioenuitvoerder zijn ondergebracht.

Vraag gerust naar de mogelijkheden en neem contact met mij op om eerst vrijblijvend hierover te sparren.

Borgert Tegel mpla/Crov


Borgert Tegel mpla/Crov


{{countbasket}}