Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Europese Commissie verdenkt Nederlandse fiscus van steun aan Ikea

Helpt Nederlandse fiscus woonwinkel bij belastingontwijking?

 

Ikea heeft rulings met Belastingdienst die concurrenten niet hebben

De Commissie vermoedt dat met twee specifieke rulings tussen de Nederlandse belastingdienst en het Zweedse Ikea, de staatssteunregels worden overtreden. Als gevolg van de afspraken zou de winst van Ikea 'aanzienlijk' en kunstmatig zijn gedrukt. Daardoor betaalt de Zweedse multinational fors minder belasting. Dat is een oneigenlijk concurrentievoordeel voor Ikea, omdat zijn concurrenten dergelijke afspraken niet hebben.

Belastingdienst keurde belastingbesparende regeling goed

Het onderzoek van de Commissie richt zich op de belastingafdracht van Inter Ikea Systems, de in Nederland gevestigde ‘tak’ van de onderneming die de franchisevergoedingen ontvangt van alle Ikeawinkels in de wereld. Franchiseondernemers betalen 3% van de omzet aan deze ‘tak’ voor het gebruik van het Ikea-logo, het winkelconcept en de verkoop van de Ikea-producten.

De Nederlandse belastingdienst keurde in 2006 een regeling goed waarbij Inter Ikea Systems jaarlijks een bedrag betaalde aan de Luxemburgse Ikeadochter (Ikea Holding) voor het intellectueel eigendom van het Ikea franchiseconcept. De jaarlijkse licentie ‘slorpte’ een aanzienlijk deel van de inkomsten van Ikea Systems in Nederland op waardoor de winst in Nederland een stuk lager uitviel en dus minder vennootschapsbelasting hoefde te worden betaald. Niet onbelangrijk is dat de in Luxemburg gevestigde Ikea Holding was vrijgesteld van belastingen op basis van een uit 1929 stammende wet.

Belastingontwijking Ikea werd opnieuw gefaciliteerd door Nederlandse Belastingdienst

Nadat de Commissie de bijzondere Luxemburgse belastingwet vanaf 2011 verbood, gooide Ikea het over een andere boeg. Nu keurde de Nederlandse belastingdienst het goed dat Inter Ikea Systems in Nederland het intellectuele eigendom van Luxemburgse holding kocht met een lening van het moederbedrijf in Liechtenstein. Door de rentebetalingen voor die lening wordt een fors deel van de winst van Ikea Nederland naar het fiscaal gunstiger Liechtenstein verschoven. Liechtenstein werd eerder in december 2017 door de EU op een 'grijze lijst' geplaatst van landen die hun belastingregime moeten aanpassen.

Het onderzoek van de Commissie naar Ikea vloeit voort uit een klacht van de Europese Groene Partij Zij noemde toen een bedrag van bijna een miljard euro aan belastingontwijking tussen 2009 en 2014. De Europese Commissie noemt in haar verklaring geen precieze bedragen. Wij zijn benieuwd naar de verdere afhandeling  van de klacht door de Europese Commissie.

Bron: European Union

Steef Huibregtse


drs. Steef Huibregtse


{{countbasket}}