Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Alle begin heeft een einde: btw en privégebruik auto

Heeft het zin om uw bezwaren tegen de btw-correctie door te zetten?

 

Hoe zat het ook al weer?

Omdat het privégebruik niet altijd even makkelijk is vast te stellen, wordt in het Besluit van 20 juli 2012, BLKB2012/639M goedgekeurd dat het privégebruik wordt gecorrigeerd aan de hand van een forfait. Hiervan kon alleen worden afgeweken als de ondernemer beschikt over een sluitende kilometeradministratie.

Oordeel Hoge Raad: kilometeradministratie is niet persé nodig

De Hoge Raad oordeelde op 21 april 2018 in o.a. ECLI:NL:2017:711 dat het vaststellen van het privégebruik niet persé aan de hand van een kilometeradministratie hoeft te worden gedaan. Volgens de Hoge Raad kan het privégebruik met inachtneming van alle omstandigheden in redelijkheid worden bepaald. Hierbij moet volgens de Hoge Raad omstandigheden in aanmerking worden genomen, zoals de aard van de onderneming, de zakelijke doeleinden waarvoor het goed binnen die onderneming bruikbaar is en de positie en werkzaamheden in de onderneming van degene die het goed gebruikt.

De belastingplichtige moet omvang privégebruik aannemelijk maken

Na het oordeel van de Hoge Raad was de belastingplichtige aan zet. De belastingplichtige dient het bezwaarschrift nader te motiveren door de gegevens voor vaststelling van het werkelijke omvang van het privégebruik aan de Belastingdienst te verstrekken. 

Behandeling door de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de bezwaren inclusief de nadere motivering afgehandeld conform het “Memo draaiboek inhoudelijke behandeling Opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto van 27 september 2017”.

Hoe nu verder?

De Hoge Raad is duidelijk en toch weer niet. Het privégebruik kan dus op een andere manier worden vastgesteld dan aan de hand van een kilometeradministratie. Welke in de praktijk mogelijke manier(en) de Hoge Raad hier voor ogen heeft, blijkt helaas niet uit het arrest. Ziet een ondernemer een mogelijkheid, dan is dit toch niet het einde en zal weer verder kunnen worden geprocedeerd. Tegen een uitspraak op bezwaar staat immers weer beroep open.

Overweegt u om in beroep te gaan? En wilt u eerst even vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met mij op.

Najat Idrissi

L&I Advocaten

L&I Advocaten

mr. Najat Idrissi

030 2919920

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}