Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Het doorbelasten van kosten is niet altijd een belaste prestatie voor de btw

Btw-aftrekrecht komt in gevaar als ten onrechte btw in rekening wordt gebracht!

 

Btw-heffing over doorbelaste kosten alleen aan de orde wanneer er een prestatie wordt verricht

Lange tijd werd algemeen aangenomen dat als een organisatie kosten doorbelast aan een derde, dit per definitie werd gezien als een btw-belaste activiteit. De betreffende organisatie moest in die visie btw berekenen, tenzij een btw-vrijstelling van toepassing was. Tevens had de organisatie in die visie recht op aftrek van de btw die drukte op de kosten die werden doorbelast.

Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat deze visie niet altijd opgaat. Volgens de Hoge Raad is namelijk voor het met btw belasten van doorbelaste kosten niet alleen vereist dat een betaling wordt ontvangen door de ondernemer die de kosten doorbelast, maar ook dat sprake is van een prestatie. Daarbij zal het gaan om een situatie waarbij door de ondernemer iets wordt gedaan (of iets wordt nagelaten). Of dit het geval is, zal moeten worden hardgemaakt door de organisatie die de kosten doorbelast. Als alleen maar tussen partijen is overeengekomen dat kosten mogen worden doorbelast, is het maar zeer de vraag of dit ook leidt tot een btw-belaste activiteit die aftrekrecht oplevert. De afspraken tussen partijen zijn dus erg belangrijk. Als wel voldoende kan worden aangetoond dat sprake is van een prestatie, dan kan de doorbelasting van kosten mogelijk alsnog zonder btw plaatsvinden omdat een btw-vrijstelling van toepassing is. Ook in dat het geval, bestaat voor de organisatie die de kosten doorbelast geen recht op aftrek van voorbelasting.

Wat zijn de gevolgen voor uw organisatie?

Belangrijk is om de risico’s dat er btw blijft drukken in geval van het doorbelasten van kosten zo veel mogelijk te beperken. Profiteer van de mogelijkheid dat in situaties waarbij de doorbelasting niet tot heffing leidt, geen btw is verschuldigd als uw afnemer geen of een beperkt recht op aftrek van voorbelasting heeft.  Spelen dit soort kwesties bij u organisatie? Van belang is dan om die goed in kaart te brengen.

Wat moet worden gedaan?

Beoordeeld moet worden of uw organisatie kosten doorbelast en wat de btw-gevolgen van het arrest van de Hoge Raad voor deze doorbelastingen zijn. Belangrijke vragen die daarmee samenhangen:

  • Wat voor soort kosten belast uw organisatie door?
  • Aan wie belast uw organisatie kosten door en waarom?
  • Kan tegenover het doorbelasten van de kosten een tegenprestatie van uw organisatie worden onderkend (ofwel doet u iets hiervoor of laat u iets na)?
  • Zijn er afspraken gemaakt over de doorbelasting van de kosten?
  • Zo ja, wat is de inhoud van deze afspraken en liggen deze schriftelijk vast?
  • Brengt uw organisatie btw in rekening over de doorbelasting?
  • Zo ja, trekt uw organisatie de btw af van de kosten die aan de doorbelasting ten grondslag liggen?

Het is raadzaam om naar aanleiding van de antwoorden op deze vragen te beoordelen of uw organisatie btw-voordelen kan behalen dan wel de btw-risico’s kan beperken.

Mocht u vragen hebben hierover, neem dan contact met mij hierover op.

Bron: Kluwer Avanzer

Geert Beuker

Beuker btw-advies

Beuker btw-advies

mr. drs. Geert Beuker


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}