Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Vereenvoudiging van btw en e-commerce in 2021?

 

Mini One Stop Shop wordt uitgebreid naar e-commerceverkopen

Vanaf 2021 zal het Mini One Stop Shop – dat momenteel geldt voor elektronische, telecommunicatie en omroepdiensten aan particulieren in andere EU-lidstaten – ook gaan gelden voor e-commerceverkopen. Dit betekent dat de internetverkopen aan particulieren in de EU dan belast zijn in het land waar deze particulier woonachtig is. Hiervoor hoeft het e-commercebedrijf alleen maar een btw-aangifte te doen in het land waarin zij gevestigd is. De Belastingdienst van de verschillende lidstaten zorgen er dan voor dat de btw vervolgens wordt overgemaakt naar de desbetreffende lidstaten waar de particulieren woonachtig zijn.

Wat zijn de voordelen?

De voordelen die deze verandering met zich meebrengt zijn de volgende:

  • Geen registratieverplichting in EU-lidstaten (meer) waarvan de afstandsverkopendrempel wordt overschreden;
  • Administratieve lastenverlichting.

Veel is nog onduidelijk

Echter, de plannen zijn nog niet duidelijk uitgewerkt. Zo wordt in het plan vermeld dat wanneer online platforms betrokken zijn bij internetverkopen, zij ook btw-plichtig zijn voor de internetverkopen. Dit betekent dat het online platform de eigendom van de goederen moet krijgen. Het is dan niet duidelijk hoe de ‘verkoop’ van het e-commercebedrijf (leverancier) aan bijvoorbeeld Amazon voor de btw moet worden behandeld. Blijft dit een gewone intracommunautaire levering of is het nieuwe regime hier ook van toepassing? Ik vraag me af hoe online platforms hiermee omgaan met betrekking tot productaansprakelijkheid? Het doel van de online platforms is juist om te bemiddelen tussen de leverancier en de eindconsumenten, niet om de goederen op eigen naam te verkopen. Daarnaast lijkt het erop dat buitenlandse ondernemingen die niet in de EU zijn gevestigd, ook gebruik kunnen maken van dit nieuwe regime als zij zich bezighouden met e-commerce. Daarbij is het de vraag in welk land zij de btw-aangifte dan moeten doen? Is dat het land waaruit de goederen worden verzonden of kunnen zij ieder willekeurig EU-lidstaat kiezen? Hoe zit het met de invoer btw? Wat gebeurt met de daaropvolgende levering? Is het voor de buitenlandse e-commercebedrijven nodig om een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen in het land van de invoer van goederen? Hoe zit het met dropshipping? Er zijn wat mij betreft nog veel vraagtekens te zetten over de behandeling van de verschillende transacties rondom e-commerce.

Een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige btw-behandeling is het zeker (nog) niet.

Najat Idrissi

L&I Advocaten

L&I Advocaten

mr. Najat Idrissi

030 2919920

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}