Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Middelgrote bedrijven profiteren nog te weinig van de innovatiebox!

Bepaal hoe u deze (beter) kunt benutten

 

Middelgrote bedrijven laten belastingvoordeel ten onrechte liggen!

Maar liefst 80% van het totaal genoten innovatiebox-voordeel kan echter worden toegerekend aan het klein- of grootbedrijf. Dat middelgrote bedrijven (van 10 tot250 fte) de innovatiebox nog niet massaal hebben omarmd of benutten, verbaast me!

Juist de middelgrote bedrijven hebben vaak uitstekende kansen voor het realiseren van een optimaal belastingvoordeel. zij hebben vaak een aanzienlijk aantal WBSO-uren, gezien de constante (door-) ontwikkeling van innovaties. Bovendien beschikken zij over de juiste financiële cijfers, waarop de innovatiebox-deal met de Belastingdienst kan worden gebaseerd.

Wilt u weten of u de innovatiebox (beter) kunt benutten?

Daarom wil ik hierbij die middelgrote bedrijven uitdagen om eens vrijblijvend een gesprek met mij aan te gaan om te bepalen hoe de innovatiebox (beter) benut kan worden. Wilt u die uitdaging aangaan? Neem dan gerust contact met mij op.

mr. Mark de Jonge RB


mr. Mark de Jonge RB


{{countbasket}}