Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Pensioen verdient plaats op bucketlist terminaal zieke

 

Kijk uit bij partnerpensioen dat op risicobasis is gedekt!

Een weduwe kreeg geen partnerpensioen nadat haar man was overleden omdat het partnerpensioen voor hem op risicobasis was gedekt en er in de periode dat hij kwam te overlijden geen dekking was. Dit had voorkomen kunnen worden door de pensioendatum naar voren te halen en daarbij een partnerpensioen te regelen. Echter, het pensioenfonds had hen niet geïnformeerd over die mogelijkheid.

Veel pensioenregelingen hebben tegenwoordig een partnerpensioen op risicobasis. Dit betekent dat er een dekking is voor het partnerpensioen gedurende het dienstverband. Er wordt dan niet voor het partnerpensioen gespaard. Wanneer het dienstverband eindigt, eindigt ook de dekking voor het partnerpensioen. Daarmee is het partnerpensioen op risicobasis een echte sluipmoordenaar, zo bleek ook uit de uitzending van Tros Radar van 5 februari 2018.

Geen dekking voor partnerpensioen bij einde dienstverband!

Bij beëindiging van het dienstverband kan de werknemer kiezen om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in een partnerpensioen, alleen niemand maakt die keuze (pensioen staat immers niet hoog op de prioriteitenlijst). De volgende gelegenheid tot uitruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen is op de pensioendatum. Kom je te overlijden in een periode dat je geen baan hebt dan, heeft je partner in veel gevallen pech. Het ouderdomspensioen is vervallen (je bent immers overleden) en er is geen dekking voor partnerpensioen.

Onderneem actie ter behoud van partnerpensioen bij overlijden

In sommige gevallen kun je nog wel organiseren dat er een dekking voor het partnerpensioen komt. Je kunt immers op de pensioendatum kiezen om ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen. Door de pensioendatum te vervroegen kun je dat keuzemoment naar voren halen en kun je dus het partnerpensioen verbeteren. In principe is er geen vroegste datum als pensioendatum vastgesteld. Verschillende regelingen kennen echter hun eigen voorwaarden. Tot vijf jaren voor de AOWdatum is gangbaar. In sommige regelingen kan de pensioendatum nog eerder liggen.

Als je weet dat je op korte termijn komt te overlijden dan is het goed om te kijken of de inkomensvoorziening voor de partner en nabestaanden goed geregeld is:

  • Is er een partnerpensioen en kan het worden verbeterd voor bijvoorbeeld uitruil?
  • Staat de begunstiging van de verzekeringen juist?

Als je terminaal ziek bent heb je maar kort de gelegenheid om de zaken goed te regelen. Het verzorgd achterlaten van de partner en nabestaanden is vaak een belangrijk onderwerp. Pensioen kan daar een grote rol in vervullen.

Als u vragen heeft hierover, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

drs. Bas Kortenbach


drs. Bas Kortenbach


{{countbasket}}