Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Dien BTW jaarsuppletie over 2017 vóór 1 april 2018 in!

 

Boetes bij BTW suppletie

Wanneer een BTW suppletie wordt ingediend, kan een ondernemer een verzuimboete krijgen van 5% van het BTW bedrag dat betaald moet worden. De verzuimboete bedraagt maximaal € 5.278. De Belastingdienst legt geen verzuimboete op indien het totale bedrag dat ingevolge één of meer vrijwillige verbeteringen alsnog wordt betaald € 20.000 of minder bedraagt of het belastingbedrag dat ingevolge de vrijwillige verbetering wordt betaald minder bedraagt dan 10% van het belastingbedrag dat eerder is betaald over het tijdvak waarop de vrijwillige verbetering betrekking heeft. Doet een ondernemer geen BTW suppletie terwijl hij dat wel had moeten doen, dan kan de ondernemer een vergrijpboete krijgen voor het indienen van onjuiste BTW aangiften en het niet doen van de suppletie BTW.

Balanspost te betalen BTW

Als bij het opmaken van de jaarstukken over 2017 blijkt dat er over 2017 of eerdere jaren te weinig BTW is aangegeven en betaald, en daarvoor een balanspost wordt opgenomen moet direct een suppletie BTW worden ingediend. De suppletie BTW moet in ieder geval bij de Belastingdienst worden ingediend voordat de aangifte inkomstenbelasting/ vennootschapsbelasting 2017 bij de Belastingdienst wordt ingediend. Indien de suppletie BTW wordt ingediend na indiening van de aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting is geen sprake van een vrijwillige verbetering en kan de Belastingdienst vergrijpboetes opleggen.

Voorkom belastingrente door tijdige indiening BTW suppletie

Door vóór 1 april 2018 een BTW suppletie over 2017 in te dienen wordt belastingrente voorkomen. Indien de BTW suppletie na 1 april 2018 wordt ingediend zal de Belastingdienst 4% belastingrente in rekening brengen over de periode 1 januari 2018 tot 14 dagen na de datum op de aanslag. Betaal de BTW suppletie nog niet, maar wacht op de aanslag.

Digitale BTW suppletie

Vanaf 1 januari 2018 kan een BTW suppletie aangifte alleen nog maar digitaal worden doorgegeven via de website van de Belastingdienst of via eigen software.

Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}