Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Overgang landbouwregeling naar BTW-belast ondernemerschap

Claim als landbouwer BTW-aftrek over de investeringen!

 

Opteren BTW, lucratief bij grote investeringen

Op een bepaald moment kan de landbouwer opteren voor toepassing van de gewone BTW-regels op zijn onderneming. Dit kan bijvoorbeeld voordelig zijn op het moment dat er grote investeringen op de planning staan, zodat de landbouwer de BTW op de investeringen in aftrek mag brengen. In dat geval wordt bij de Belastingdienst een verzoek ingediend om in de BTW-heffing te worden betrokken en is de landbouwer BTW verschuldigd over zijn verkopen. De landbouwer mag de BTW die hij in rekening krijgt gebracht door leveranciers in aftrek brengen. Er zal periodiek een aangifte BTW moeten worden ingediend bij de Belastingdienst.

Herziening levert extra BTW-teruggave op bij opteren BTW

Op het moment dat de landbouwer in de BTW gaat mag hij de BTW op in het verleden gedane investeringen herzien. Daarbij geldt dat voor roerende zaken een herzieningstermijn lopend vanaf het investeringsjaar en de vier daaropvolgende jaren geldt en voor onroerende zaken een herzieningstermijn van het investeringsjaar en de daarop volgende negen jaren. De herzieningstermijn gaat lopen in het jaar van aanschaf van het goed of het doen van de investering. Per nog niet verlopen herzieningsjaar mag 1/10 van de betaalde BTW alsnog in aftrek worden gebracht.

Overige aandachtspunten

Op het moment dat de landbouwer opteert voor toepassing van de gewone BTW-regels moet hij een aantal zaken regelen. Zo moet de administratie worden aangepast conform de BTW-regelgeving, en moeten de verzonden facturen aan de factuurvoorwaarden voldoen. Ook moeten leveranciers en afnemers van de landbouwer geïnformeerd worden over het niet langer van toepassing zijn van de landbouwregeling op de landbouwer.

Afschaffing landbouwregeling?

Er zijn plannen om de landbouwregeling voor de BTW in 2018 af te schaffen, zo blijkt uit een bijlage bij de Miljoenennota 2017. De hoop is dat het (nieuwe) kabinet hierover snel meer duidelijkheid zal geven. Mogelijk dat de afschaffing al in het Belastingplan 2018 wordt aangekondigd en er nog korte tijd is om hierop voor te bereiden.

Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}
.