Fiscaalconsult Fiscaal Consult

De Belastingdienst moet tijdig beslissen op bezwaar en kan niet na de beslistermijn tijd ’kopen’ met een informatiebeschikking!

 

Informatiebeschikking

In het verleden kon de Belastingdienst stellen dat ‘omkering van de bewijslast’ gold, indien de belastingplichtige bepaalde informatie niet verstrekte. Dit betekende dat niet de Belastingdienst moest bewijzen dat een bepaald standpunt onjuist was, maar de belastingplichtige dat dit juist was. Dit leverde voor belastingplichtigen veel onzekerheid op, want wanneer was voldoende informatie verstrekt?

Om voor belastingplichtigen de rechtsbescherming te versterken is een informatiebeschikking in het leven geroepen. Indien de belastingplichtige van mening is dat er informatie opgevraagd wordt die niet hoeft te worden verstrekt, kan de informatiebeschikking uitkomst bieden. De inspecteur zal aangeven op de informatiebeschikking welke informatie hij heeft opgevraagd en nog niet heeft verkregen. De belastingplichtige kan door middel van bezwaar en eventueel beroep tegen de informatiebeschikking de rechtmatigheid en proportionaliteit van het informatieverzoek ter discussie stellen. De rechter zal dan uiteindelijk beoordelen of het informatieverzoek van de inspecteur rechtmatig is of niet. Vervolgens kan de belastingplichtige alsnog de informatie verstrekken, zonder met de omkering van de bewijslast geconfronteerd te worden.

Casus

In casu voerde een besloten vennootschap (BV) een beroepsprocedure om van de Belastingdienst een dwangsom toegekend te krijgen. De BV voerde aan dat de inspecteur niet tijdig had beslist op haar bezwaarschrift. De inspecteur had een informatiebeschikking opgelegd en was het niet met belastingplichtige eens. De inspecteur vond dat hij niet was gehouden te beslissen op het bezwaarschrift zo lang de bezwaarprocedure tegen de informatiebeschikking nog liep. De rechtbank oordeelde dat de verstrekking van een informatiebeschikking niet het effect heeft van een verlenging van de beslistermijn. In dit geval was de termijn op het bezwaarschrift al verlopen voordat de informatiebeschikking was opgelegd. Derhalve was de rechtbank het niet eens met de stelling van de Belastingdienst en verklaarde de rechtbank het beroep van de BV gegrond. De Belastingdienst diende de dwangsom uiteindelijk te betalen aan de BV.

Gevolgen en mogelijkheden voor u

In een discussie met de Belastingdienst kan het in bepaalde situaties zinvol zijn om een informatiebeschikking op te laten leggen. De inspecteur dient dan zorgvuldig te formuleren welke vragen hij heeft en waarom deze van belang zijn. In sommige gevallen blijft de inspecteur maar (steeds meer) vragen stellen. Door die informatiebeschikking kan die vragenstroom ingedamd worden.

Bij een bezwaarschrift kan de informatiebeschikking dus niet voorkomen dat de inspecteur een beslissing neemt. Uit bovenstaande casus blijkt dat de informatiebeschikking die door de inspecteur was afgegeven, nadat de termijn voor uitspraak op bezwaarschrift was verlopen, de termijn voor het bezwaar niet verlengt. De belastingplichtige beroept zich hier op deze fatale termijn en wordt door de rechtbank in het gelijk gesteld.

Mocht u te maken krijgen met een informatiebeschikking en wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? Neemt u dan gerust contact met mij op.

 

Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}