Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Compagnonsverzekering waarborgt continu√Įteit van onderneming

Let wel op de fiscale consequenties!

 

Wanneer een compagnonsverzekering?

In een aandeelhoudersovereenkomst komt vaak de zogenaamde compagnonsverzekering aan de orde. In de situatie dat je met meerdere personen eigenaar bent van een onderneming, al dan niet via een besloten vennootschap, kan een dergelijke verzekering heel zinvol zijn.

Wat gebeurt er namelijk als één van de compagnons komt te overlijden? Afhankelijk van wat je hebt afgesproken in de aandeelhoudersovereenkomst wil je op dat moment vermoedelijk de erfgenamen uitkopen. Er kan dan gebruik worden gemaakt van een overnamebeding.

De continuïteit van de onderneming is dan gewaarborgd; je wordt niet ineens geconfronteerd met de erfgenamen in de onderneming en de erfgenamen kunnen ook financieel verder met hun leven zonder de last van de onderneming. Het verkrijgen van deze aandelen kan echter een kostbare aangelegenheid zijn. De nabestaanden moeten immers contant worden betaald. Wat als de middelen van de onderneming voornamelijk bestaan uit gebouwen en bedrijfsmiddelen?

Dan kan een compagnonsverzekering uitkomst bieden.

Wat is een compagnonsverzekering?

De compagnonsverzekering is een overlijdensrisicoverzekering die bij overlijden van een compagnon, vennoot of maat een verzekerd bedrag uitkeert aan de achterblijvende compagnon(s). Met deze uitkering kan bijvoorbeeld het aandeel van de overleden compagnon worden overgenomen.

De compagnons verzekeren elkaar kruislings. Dat wil zeggen dat compagnon A de premie betaalt voor de verzekering op het leven van compagnon B en vice versa. Als de compagnons een relatief groot leeftijdsverschil hebben, zal degene die het oudst is de premie voor de jongste betalen en andersom. Omdat de jongere daarom een hogere premie voor zijn collega betaalt, kan het gewenst zijn om hierover nadere afspraken te maken.

Per situatie zal bekeken moeten worden wie de verzekering afsluit: privé dan wel via de B.V.. De keuze  maakt verschil voor de hoogte van het te verzekeren bedrag en daarmee ook de hoogte van de premie, het al dan niet aftrekbaar zijn van de premie en het wel of niet belastbaar zijn van de daaruit voortvloeiende uitkering.

Dit is maatwerk, maar zeker de moeite waard om een keer over na te denken en over van gedachten te wisselen voor de rust op financieel vlak van zowel de mogelijk toekomstige achterblijvers in de onderneming als de mogelijk toekomstige erfgenamen.

drs. Nicolle Marks REP

Fiscuraat B.V.

Fiscuraat B.V.

drs. Nicolle Marks REP

06 51106443

{{countbasket}}