Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Is aankoop vakantiewoning een fiscaal aantrekkelijke belegging!?

 

Uw vakantiewoning in box 3

Ervan uitgaande dat u niet permanent verblijft in uw vakantiewoning, behoort deze tot uw box 3 vermogen. Dat betekent dat de werkelijke inkomsten en uitgaven voor uw aangifte niet van belang zijn. U wordt belast voor een fictief rendement (tussen 2,871% en 5,39% in 2017) over de WOZ-waarde van de vakantiewoning minus de eventuele daarop rustende schuld.

Vakantiewoning buitenland

Voor de vakantiewoning in het buitenland mag u in Nederland meestal “aftrek elders belast” toepassen. Hiermee wordt voorkomen dat u tweemaal belast wordt. Het land waar de woning staat heeft in dit geval namelijk meestal voorrang. Laat u zich dus goed infomeren over de belastingheffing in het buitenland!

Vakantiewoning en BTW

Indien u slechts één vakantiewoning bezit en deze structureel verhuurt, bent u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer. Voor de BTW ligt dit anders. U moet het lage BTW-tarief (6%) afdragen over de huuropbrengst, maar anderzijds mag u de BTW op de betaalde kosten en aanschaffingen terugvragen. Per saldo leidt dit vaak tot een teruggave. Indien u de vakantiewoning deels zelf gebruikt en deels verhuurt, kan de BTW voor een evenredig deel worden verrekend. Indien u de woning bijvoorbeeld zelf een maand per jaar gebruikt, is nog altijd 11/12 gedeelte van de BTW aftrekbaar. Dit laatste kunt u omzeilen door alle verhuur via een tussenpersoon te laten plaatsvinden. In dat geval moet u echter ook zelf huur betalen voor de periode waarin u de woning gebruikt.

Rekenvoorbeeld

Stel, u investeert met eigen geld een bedrag van € 150.000 in een vakantiewoning inclusief inrichting. De totale kosten bedragen € 7.500 waarin begrepen gemeenteheffingen, verzekering en afschrijvingen. Indien u de woning voor 25 weken weet te verhuren tegen gemiddeld € 600 per week, bedraagt uw jaaropbrengst € 15.000.
U houdt dan per saldo € 7.500 over, ofwel 5% van uw investering van € 150.000. Zelfs na aftrek van de box 3 heffing van, stel € 1.800, blijft er netto nog € 5.700 over.

Kortom: een vakantiewoning biedt kansen om goedkoop vakantie te vieren en tegelijk een beter rendement op uw vermogen te krijgen!

Heeft u vragen hierover, dan kunt u altijd even vrijblijvend met mij sparren

Peter Bregman RB

PM | Ondernemend

PM | Ondernemend

mr. Peter Bregman RB


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}