Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Geen ondernemer en toch zelfstandigenaftrek?

De fiscale status van paprikaplukkers en andere seizoenswerkers

 

Paprikaplukker in loondienst

In de uitspraak van 13 april 2016 van Hof Den Haag werd beslist dat een paprikaplukker, zeer waarschijnlijk werkzaam in het Westland, onvoldoende zelfstandig was. Hij werkte gedurende een periode van zo’n vier jaar vrijwel uitsluitend voor dezelfde opdrachtgever. De investeringen bleven beperkt tot een auto en een computer en reclame via internet of anderszins werd er niet gemaakt. Dan wordt het wel een heel lastig verhaal om te spreken van een ‘zelfstandig uitgeoefend beroep’, alhoewel het niet onmogelijk is.

Paprikaplukker geniet winst uit onderneming

In de uitspraak van 8 mei 2018 besliste hetzelfde Hof Den Haag dat een andere paprikaplukker weliswaar nog steeds geen ondernemer is volgens de hoofdregel, maar wel zijn inkomen mag aangeven in de rubriek ‘winst uit onderneming’, omdat de wetgever heeft bepaald dat ‘de beoefenaar van een zelfstandig beroep’ mede als ondernemer wordt aangemerkt! Dus dan ben je fiscaal wel ondernemer en mag je dus ookde ondernemersfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, benutten. 

Zoek de verschillen

Een paprikaplukker die beschikt over een eigen mobiel, werkkleding, schoenen en een mes, is fiscaal al als ondernemer  aan te merken. Het verschil tussen de eerste en de tweede casus is met name gelegen in de zorg voor continuïteit: de paprikaplukker uit de tweede casus had in een periode van twee jaar acht verschillende opdrachtgevers. Dit is toch wel iets om aandacht aan te schenken om bij een eventuele discussie met de Belastingdienst niet in de problemen te komen. 

Debiteurenrisico

De Belastingdienst stelt zich soms op het standpunt dat er geen sprake is van debiteurenrisico als de rekeningen altijd zijn voldaan. Van belang is echter of het debiteurenrisico voor rekening komt van de betreffende belastingplichtige, en niet of het risico zich daadwerkelijk heeft voorgedaan.

Conclusie

Het is niet altijd duidelijk of een paprikaplukker of een andere loonwerker werkzaam in de agrarische sector nu winst uit onderneming geniet of niet. Wel is duidelijk dat als voldaan wordt aan de voorwaarden van een ‘zelfstandig uitgeoefend beroep’, de ondernemersfaciliteiten wel degelijk kunnen worden benut.

Van belang is dat de relevante feiten voor fiscaal ondernemerschap van tevoren zo goed mogelijk worden ingekleurd om zo bij een latere discussie hierover met de Belastingdienst goed beslagen ten ijs te komen. Mocht je hierover vrijblijvend met mij willen sparren, neem dan gerust contact met mij op. Daar pluk jij de vruchten van!  

    

Barbara Rijskamp

Helder in Belastingen

Helder in Belastingen

mr. Barbara Rijskamp


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}