Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Pensionado’s in Duitsland hebben sinds 2016 te maken met een hogere belastingdruk in Nederland, maar niet altijd!

 

Complexe aangifte voor pensionado’s in Duitsland

Zo stapte laatst een gepensioneerde man die woonachtig was in Duitsland ons kantoor binnen met de vraag of wij zijn aangifte inkomstenbelasting wilden verzorgen. Want sinds de inwerkingtreding van het verdrag en de nieuwe regeling van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht lukte het hem niet meer om de aangifte zelf te doen. Begrijpelijk, want het is er inderdaad niet makkelijker op geworden. De slogan van de Belastingdienst: “leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!” is op deze man absoluut niet van toepassing.

Let op welk land over pensioen mag heffen!

De man in kwestie vertelde dat hij erg lang gewerkt had bij de gemeente Den Haag en later bij het geprivatiseerde Eneco. Zijn pensioen was door de Gemeente Den Haag ondergebracht bij een grote verzekeraar. Dat was door Eneco ook gewoon voortgezet. Een uitsplitsing van het opgebouwde pensioen tijdens de dienstbetrekking bij de gemeente en bij Eneco van in totaal € 80.000 is nooit gemaakt. Bladerend door zijn oude aangiften inkomstenbelasting viel me dan ook op dat hij het hele pensioen van € 80.000 in zijn aangifte had opgegeven. Op dat hele pensioen was loonheffing ingehouden. De aanslagen die hij kreeg kwamen ieder jaar om en nabij de nul uit.

€ 10.000 netto belastingvoordeel, per jaar

Omdat het niet in overheidsdienst opgebouwde pensioen tot en met 2015 (en bij keuze voor het overgangsjaar zelfs tot en met 2016) niet in Nederland, maar in Duitsland belast hoorde te worden, hebben we voor de jaren 2011 en later bezwaar gemaakt tegen de al opgelegde aanslagen. Het pensioen is vervolgens, in overleg met de belastingdienst, verdeeld in een deel dat is opgebouwd tijdens zijn dienstverband bij de gemeente Den Haag (te weten € 50.000) en een deel dat is opgebouwd bij Eneco (€ 30.000). Het bij Eneco opgebouwde deel is in de gecorrigeerde aanslagen niet opgenomen maar alsnog in Duitsland aangegeven. Dat leverde in dit geval zo'n € 10.000 aan netto belastingvoordeel per jaar op!

Conclusie

Vertrouw er niet op dat de pensioenuitkerende instantie de juiste loonheffing inhoudt, maar win deskundig advies in en maak indien mogelijk alsnog bezwaar tegen de aanslagen van de afgelopen jaren. Dat kan tot nog maximaal vijf jaar terug!

Ric Riggelink


Ric Riggelink


{{countbasket}}