Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Belastingadviseur is een gevaarlijk beroep!

 

Bij een bouwbedrijf was adviseur mede schuld aan belastingschade

Het eerste geval betrof een familiebedrijf dat woningen en appartementen ontwikkelde en bouwde. Met een eigen vermogen van 7 miljoen euro had het bedrijf een goede buffer, maar ging het toch failliet in 2013. Enkele jaren daarvoor had een bedrijfsopvolging plaatsgevonden, waarbij twee zonen het bedrijf hadden overgenomen van hun vaders.  Na overleg met de adviseur was daarbij een gunstige fiscale regeling (BOR) toegepast. Een van de voorwaarden van de BOR is dat het bedrijf tenminste 5 jaar moet worden voortgezet. Door het faillissement was deze voorwaarde echter niet nagekomen en kregen de opvolgers een onverwachte belastingaanslag van bijna 1 miljoen euro.  

Volgens de rechter had de adviseur de ondernemer moeten wijzen op de bovenstaande voorwaarde.   Ook had de adviseur te weinig oog gehad voor de verliezen die het bedrijf al sinds 2010 maakte en had de adviseur de waarde van de vastgoedportefeuille van het bedrijf te hoog ingeschat. Echter volgens de rechter had het bedrijf zelf ook schuld. Zij stelden de adviseur pas laat op de hoogte van hun voornemen een faillissement aan te vragen.  De rechter veroordeelde de adviseur tot betaling van 60 % van de schade.

Bij een disc jockey had belastingadviseur geen schuld

Voor een succesvolle dj had een adviseur een fiscale constructie opgezet met een buitenlandse vennootschap. Onderdeel van het advies was dat de dj zou emigreren.  De dj zag hiervan af toen bleek dat zijn partner als gevolg van zijn emigratie haar verblijfsvergunning in Nederland zou verliezen. Inmiddels had de dj al € 170.000 advieskosten gemaakt die hij wilde verhalen op zijn adviseur. Deze zou adviezen hebben gegeven die niet pasten bij zijn specifieke situatie en daarom zijn zorgplicht hebben geschonden.

De Rechtbank wees deze eis af. De dj had de adviseur niet duidelijk gemaakt dat hij echt niet wilde emigreren. Daarnaast had hij niet onderbouwd dat de constructie verboden zou zijn en dat de adviseur onjuiste informatie aan de Belastingdienst zou hebben verstrekt.

Kortom, alleen de adviseur van het bouwbedrijf was onzorgvuldig en daardoor (mede) aansprakelijk. Belastingadviseur; het blijft een gevaarlijk, maar erg mooi beroep!

Peter Bregman RB

PM | Ondernemend

PM | Ondernemend

mr. Peter Bregman RB


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}