Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Bedrijfsopvolging op komst? NU regelen, voordat het te laat is!

Zadel uw kinderen niet op met een forse belastingclaim bij overlijden

 

Waarom NU het bedrijf overdragen aan de kinderen?

Op dit moment kan een bedrijf nog (grotendeels) belastingvrij worden overgedragen aan de kinderen (of aan anderen). De verwachting is dat ergens in de komende jaren de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregeling (hierna BOR) sterk wordt versoberd, of misschien zelfs wordt afgeschaft. Er is dus enige haast geboden!

Wat is de BOR?

De BOR regelt dat als het  bedrijf wordt geschonken (of wordt verkocht met een korting) aan de kinderen, of als het bedrijf overgaat op de erfgenamen bij overlijden, de opvolgers nagenoeg geen belasting betalen over de verkrijging van het bedrijf.

Stel dus dat u uw bedrijf in 2018 schenkt aan uw kinderen, dan verkrijgen de kinderen het bedrijf nagenoeg belastingvrij (onder bepaalde voorwaarden). Als u daarentegen schenkt over een aantal jaren, of wacht tot het bedrijf bij uw overlijden overgaat, betalen de opvolgers waarschijnlijk heel fors belasting, aangezien dan de BOR een stuk zal zijn versoberd of zelfs afgeschaft is.

Voorbeeld besparing erfbelasting en aanmerkelijk belangheffing

Uw bedrijf zit in een bv en die bv heeft een waarde van € 2 miljoen. Als u de aandelen van deze bv nu schenkt aan uw 2 kinderen, betalen de kinderen samen ongeveer € 15.000 schenkbelasting (waarvoor uitstel van betaling mogelijk is) en betaal u zelf geen euro aanmerkelijk belangheffing (box 2). Let op dat de kinderen dan al wel 3 jaar op de loonlijst van de bv moeten hebben gestaan.

Als u nu geen aandelen schenkt, maar wacht tot overlijden en dat overlijden vindt plaats bijvoorbeeld in 2022, is het risico erg groot dat de BOR dan niet meer bestaat. Het gevolg daarvan kan zijn dat de kinderen samen ineens ruim € 250.000 erfbelasting verschuldigd zijn en daarnaast maar liefst € 500.000 aanmerkelijk belangheffing.

Het verschil in acute belastingdruk is dus meer dan € 700.000! Zeer de moeite waard om nu eens goed over na te denken voor het te laat is.

Uiteraard moet, los van het forse fiscale voordeel, heel goed worden nagedacht over alle andere aspecten van zo’n schenking van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan uw eigen oude dag; is die voldoende gedekt? Daarnaast moet de zeggenschap binnen het bedrijf goed worden geregeld. Wilt u zelf nog de touwtjes in handen houden of mogen de kinderen al enige zeggenschap krijgen? En zo zijn er nog veel meer aandachtspunten.

Wilt u over dit onderwerp eens vrijblijvend brainstormen, neem dan gerust contact met mij op.

mr. Mark de Jonge RB


mr. Mark de Jonge RB


{{countbasket}}