Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Is een piloot fiscaal zelfstandig of in dienstbetrekking?

Recente regeringsplannen bieden fiscale mogelijkheden

 

Een piloot is niet snel fiscaal zelfstandig

Als we de media mogen geloven proberen met name budgetvliegmaatschappijen kosten te besparen door piloten als zelfstandige in te huren, o.a. via een overeenkomst van opdracht of (buitenlandse) varianten hierop. Op deze manier hoeft er geen loonheffing te worden ingehouden en kan premiebetaling achterwege blijven. De budgetvliegmaatschappij bereikt met deze constructie lang niet altijd haar doel omdat de rechter de arbeidsrelatie als een dienstverband kwalificeert. Zo was een piloot die via een tussenpersoon voor Ryanair werkzaamheden uitoefende genoodzaakt om alsnog een fors bedrag aan premies en loonheffingen af te dragen aan de fiscus. Zie daarvoor de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 1 december 2016, ECI:NL:RBDHA:2016:14894

Onder de huidige wetgeving en jurisprudentie zal de piloot niet snel als zelfstandige worden aangemerkt. Er zal een feitelijke toetsing plaatsvinden of er sprake is van ondernemerschap. In dit kader voor de piloot relevante criteria zijn de mate waarin debiteurenrisico wordt gelopen, het aantal opdrachtgevers van de piloot, de aanwezigheid van een gezagsverhouding, en het economisch risico ter zake van bedrijfsmiddelen. Dit laatste criterium zal voor piloten veelal negatief uitvallen, een vliegbrevet kwalificeert immers niet als een bedrijfsmiddel.

Piloten werkzaam als afloskapitein zijn doorgaans wel fiscaal zelfstandig

De arbeidsrelatie van de piloot die als afloskapitein werkzaam is wordt in de praktijk doorgaans wel gekwalificeerd als die van een zelfstandige. De afloskapitein werkt immers op oproepbasis wanneer een andere piloot ziek is of om andere redenen niet kan vliegen. De afloskapitein heeft meerdere opdrachtgevers.

Met uurtarief van minimaal € 75 fiscaal zelfstandig volgens regeringsplannen

Wanneer de recente regeringsplannen werkelijkheid worden, zou de arbeidsrelatie van meer piloten als zelfstandig gekwalificeerd kunnen worden. De nieuwe regering heeft namelijk het voornemen geuit om opdrachtnemers die een uurtarief van minimaal € 75 hanteren een mogelijkheid te geven tot een zogenaamde ‘opt-out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Een additionele voorwaarde hiervoor is dat de piloot een contract met een looptijd van minder dan een jaar heeft.

Bij formele arbeidsovereenkomst is piloot in dienstverband

Wanneer de conclusie is dat er geen sprake is van zelfstandigheid van de arbeidsrelatie dan zal de piloot bij aanwezigheid van een formele arbeidsovereenkomst vrijwel altijd in dienst zijn. Zoals bekend mag worden verondersteld is voor de kwalificatie van loon uit dienstbetrekking nodig dat de piloot de arbeid persoonlijk moet verrichten, onder een gezagsverhouding dient te staan en voor de werkgever moet er een verplichting tot het betalen van loon aanwezig zijn.

Twijfelt u of een piloot fiscaal als zelfstandig ondernemer kan worden aangemerkt? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Erik Jansen

Innovative Tax BV

Innovative Tax BV

drs. Erik Jansen

024 7600136

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}