Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Uitgaven voor scholing piloten aftrekbaar?

Voorwaarden voor aftrek als scholingsuitgaven

 

Welke opleidingskosten kwalificeren voor aftrek als scholingsuitgaven?

Naar huidig fiscaal recht zijn er mogelijkheden om scholingsuitgaven als persoonsgebonden aftrekpost in aanmerking te nemen, mits voldaan is aan enkele voorwaarden. Zo moet het gaan om uitgaven voor les-, cursus-, college- en examengeld of verplicht gestelde leermiddelen. De uitgaven moeten betrekking hebben op het volgen van een studie voor het op peil houden of verbeteren van kennis een vaardigheden die nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomsten uit tegenwoordige arbeid. De piloot of zijn of haar fiscale partner dient de scholingskosten zelf te dragen. Enkele specifieke scholingsuitgaven voor bijvoorbeeld computerapparatuur (iPad) zijn uitgesloten van aftrek vanwege het hoge privékarakter.

Als voorbeelden uit de jurisprudentie van aftrekbare kosten zijn te noemen de kosten van de pilotenopleiding en licentiekosten van een simulatortraining.

De drempel voor aftrek / maximumaftrek

Belangrijk is dat er een drempel geldt voor scholingskosten. Alle uitgaven onder € 250 worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de aftrek. Daarnaast geldt er nog een maximumaftrek van € 15.000, mits de kosten zijn gemaakt buiten de zogenoemde standaardstudieperiode. Deze periode wordt gedefinieerd als een aaneengesloten periode van maximaal 5 jaar waarin de opleiding fulltime is gevolgd en de leeftijd van 30 jaar nog niet is bereikt.

Volgens de uitspraak van het Hof van Justitie van 10 november 2016 (C-548/15) is deze leeftijdsgrens van 30 jaar overigens niet aan te merken als discriminatie op grond van leeftijd.

Voorbeeld

Piloot X begint op 28-jarige leeftijd aan een 3-jarige vliegopleiding; hij maakt geen aanspraak op studiefinanciering. De studiekosten bedragen € 40.000 per jaar. In de eerste twee jaar heeft de piloot recht op volledige aftrek van € 40.000 - € 250 = € 39.750 per jaar, omdat deze jaren binnen de standaardstudieperiode vallen. Het laatste jaar valt buiten de standaardstudieperiode, omdat hij dan de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt. In dit laatste jaar geniet hij slechts aftrek van € 15.000. Ondanks dat de piloot gedurende zijn opleiding geen inkomsten geniet moet hij toch aangifte doen om zijn persoonsgebonden aftrekpost te kunnen effectueren. Het totale bedrag van de persoonsgebonden aftrek wordt middels een beschikking vastgesteld, als onderdeel van de definitieve aanslag. In het eerste arbeidsjaar kan de piloot dit totale bedrag in mindering brengen op zijn inkomen.

Vervanging scholingsregeling door individuele leerrekening in 2019

Naar verwachting zal de huidige scholingsregeling in 2019 worden vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie (MBO, Havo, VWO) hebben behaald. Voor de piloot in opleiding kan dit grote negatieve financiële consequenties hebben. Als wij de regeringsplannen voor de individuele leerrekening goed begrijpen zal het fiscale voordeel naar verwachting veel lager zijn.

Als u twijfelt of in een bepaald geval opleidingskosten aftrekbaar zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Erik Jansen

Innovative Tax BV

Innovative Tax BV

drs. Erik Jansen

024 7600136

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}