Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Maak op tijd bezwaar tegen box 3-aanslag 2017!

Baat het niet, dan schaadt het ook niet

 

Massaal bezwaar tot en met belastingjaar 2016

Voor de afgelopen jaren hebben veel mensen bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3. Dat waren er zelfs zoveel dat de staatssecretaris deze bezwaren als ‘massaal bezwaar’ heeft aangewezen. Dit betekende ook dat niemand meer individueel bezwaar hoefde te maken, maar werd gedaan alsof in alle gevallen bezwaar werd gemaakt. Hoewel het in specifieke gevallen nog kon lonen om individueel bezwaar te maken, was dat in de meeste gevallen niet nodig.

Lopende procedures: box 3-heffing 2013-2014 strijdig

Inmiddels zijn verschillende rechterlijke uitspraken geweest over de box 3-heffing. In eerdere berichten hebben wij aandacht besteed aan een uitspraak van het hof Amsterdam van 18 januari 2018, waarin geconcludeerd werd dat zowel in 2013 als in 2014 de box 3-heffing in strijd is met de wet. Echter, de heffing zelf werd niet van tafel geveegd, voornamelijk vanwege de aanpaste box 3-heffing  in de Wet inkomstenbelasting 2017.

Nieuw box 3-regime in 2017: bezwaar maken?

Het systeem van de box 3-heffing is in 2017 gewijzigd. Dit betekent dat aanslagen inkomstenbelasting 2017 niet meer onder de massaal bezwaar-regeling vallen. Omdat de heffing voor grotere vermogens zelfs hoger is geworden (maximaal 30% over fictief rendement van 5,39% bij vermogens boven € 1 miljoen), komt opnieuw de vraag op of bezwaar maken nuttig is. De kans op succes is lastig in te schatten, maar vooral indien uw heffing in box 3 aanzienlijk is, zouden wij niettemin aanraden om bezwaar te maken. Baat het niet, dan schaadt het ook niet. Teken wel tijdig bezwaar aan; let op de deadline
Indien u bezwaar wilt maken tegen de box 3-heffing is ons advies om dit tijdig te doen. Inmiddels heeft de Belastingdienst al enkele definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 opgelegd. Dit betekent dat voor die aanslagen een bezwaar wel binnen 6 weken bij de Belastingdienst moet zijn ingediend. De staatssecretaris heeft voor deze aanslagen echter aangegeven dat een bezwaarschrift ingediend vóór 15 juli 2018 als tijdig worden aangemerkt.

Het is mogelijk dat ook voor 2017 de regeling van massaal bezwaar opnieuw van toepassing wordt verklaard. Dat zou opnieuw betekenen dat belastingplichtigen niet zelf bezwaar hoeven te maken. De Belastingdienst geeft aan dat deze mogelijkheid wordt onderzocht. Mocht deze goedkeuring doorgaan, dan zullen we u daarover informeren. 

Mocht u advies willen over het wel of niet indienen van een bezwaarschrift, nadere informatie over de box 3-heffing 2017 of heeft u andere vragen? Neemt u dan vooral contact met mij op.

Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}