Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Het belang van fiscaal vriendelijk testament voor ondernemers is groot

Door BOR kan teveel belastingheffing bij overlijden worden voorkomen

 

De bedrijfsopvolgingsregeling: fiscaal zeer voordelig, maar let op voorwaarden

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale faciliteit die bewerkstelligt dat bij vererving van de onderneming nagenoeg geen belasting verschuldigd is. Indien de BOR niet van toepassing is, bedraagt de acute belastingdruk bij overlijden ineens 25% inkomstenbelasting én 20% erfbelasting over de waarde van de onderneming/waarde van de aandelen van de vennootschap. Bij een onderneming met een waarde van € 1.000.000 betekent dit dus  € 400.000 belastingheffing dan wel nihil. Een gigantisch verschil, waardoor u uiteraard gebruik wenst te (kunnen) maken van de BOR. Maar om de BOR toe te passen, dient te worden voldaan aan een aantal voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat er sprake moet zijn van verkrijging van ondernemingsvermogen.

Overlijden zonder testament: de wettelijke verdeling

Indien een ondernemer zonder testament komt te overlijden, zal de wettelijke verdeling bepalen hoe de nalatenschap onder de erfgenamen wordt verdeeld. Die nalatenschap bestaat onder andere uit de onderneming/de waarde van de aandelen van de vennootschap. De langstlevende partner en de kinderen zijn voor gelijke delen erfgenaam, maar de langstlevende verkrijgt de gehele nalatenschap van de erfgenaam. Omdat de kinderen dan minder krijgen dan waar zij recht op hebben, verkrijgen zij een vordering in geld op de langstlevende partner die zij kunnen opeisen bij het overlijden van deze langstlevende. Voor toepassing van de BOR is een dergelijke verdeling echter verre van optimaal.

Voorbeeld:

De erflater laat aandelen in een vennootschap achter met een waarde van € 4.000.000 (volledig ondernemingsvermogen). De erfgenamen van erflater zijn partner en dochter. Op grond van de wettelijke verdeling zouden beide erfgenamen € 2.000.000 erven, maar omdat de langstlevende partner de volledige nalatenschap verkrijgt (zodat zij ongestoord kan verder leven), verkrijgt de langstlevende € 4.000.000 en krijgt dochter een onderbedelingsvordering op haar moeder van € 2.000.000. De langstlevende verkrijgt het ondernemingsvermogen en kan derhalve een beroep doen op de BOR, zijnde een vrijstelling van bijna € 3.500.000. Daarnaast heeft zij nog een partnervrijstelling van ruim € 600.000. Haar totale vrijstelling bedraagt derhalve € 4.100.000, terwijl haar verkrijging uit de nalatenschap ‘slechts’ € 2.000.000 bedraagt. Het gevolg is dat de BOR niet volledig kan worden benut en voor een bedrag van € 2.100.000 wordt ‘weggegooid’. Dochter kan de BOR niet toepassen. Zij verkrijgt immers een vordering in geld en geen ondernemingsvermogen. Zij zal derhalve erfbelasting moeten betalen over de volledige € 2.000.000, zijnde € 400.000. En dat is zonde.

Overlijden met een fiscaal vriendelijk testament: grote besparing van erfbelasting

Een juist vormgegeven testament kan ten opzichte van de wettelijke verdeling zorgen voor een optimale benutting van de BOR en andere fiscale vrijstellingen. Een flexibel testament is hierbij zeer aan te raden, zodat ten tijde van het overlijden maatwerk kan worden geleverd met de meest gunstige verdeling van de nalatenschap tot gevolg. Indien in het voorgaande voorbeeld zo’n fiscaal vriendelijk testament was opgemaakt, had de BOR (vrijwel) volledig toegepast kunnen worden, waardoor er geen belasting verschuldigd was, ook niet door dochter. Wel is het essentieel dat een aantal opties in dit flexibele testament is meegenomen, dus het verdient aanbeveling om uw testament door een fiscaal adviseur te laten beoordelen teneinde erfbelasting te besparen en de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Bent u ondernemer en wilt u uw testament laten toetsen? Of heeft u op dit moment nog geen testament maar wilt u er graag één laten opstellen? Wij kunnen u hierbij helpen en h

mr. Mark de Jonge RB


mr. Mark de Jonge RB