Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Strikte voorschriften voor statuten van ANBI met betrekking tot liquidatiesaldo

Let op bij wijziging statuten dat ANBI-status niet vervalt

 

2 Feb 21
Laatst gewijzigd: 2 Feb 21
kennis
Specialist: mr. Roel de Jong

Al geruime tijd gelden voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) regels waardoor een verkrijging door of een verkrijging van een dergelijke instelling fiscaal gunstig wordt behandeld. In de loop der jaren is de regelgeving voor ANBI’s vaak gewijzigd en ook strikter geworden. De wijziging van 23 juni 2012 in verband met de bestemming van het liquidatiesaldo bij ontbinding van de ANBI is gelet op zijn belang in mijn ogen altijd onderbelicht gebleven.

Strikte verplichting bestemming liquidatiesaldo ANBI

Vanaf 23 juni 2012 – met terugwerkende kracht tot met 1 januari 2012 – geldt een meer specifieke en strengere verplichting met betrekking tot de bestemming van het positieve liquidatiesaldo van een ontbonden ANBI. Uit de statuten van de ANBI moet blijken dat dit positieve liquidatiesaldo zal worden besteed ‘ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft’ als de ontbonden ANBI.

Overgangsregeling voor ‘oude’ ANBI’s

Bovenstaande strikte eis geldt voor elke ANBI die wordt opgericht op of na 23 juni 2012. Voor ANBI’s die op die datum al bestonden, is een overgangsregeling getroffen. Voor deze ANBI’s geldt de verplichting niet tot het moment van de eerste statutenwijziging. Met andere woorden bij de eerste statutenwijziging na 23 juni 2012 moeten de statuten van de ANBI met betrekking tot het liquidatiesaldo worden aangepast aan de op dit punt geldende wetgeving. Voor iedere adviseur die is betrokken bij een statutenwijziging van een ANBI, brengt deze overgangsregeling mee dat dan moet worden gecontroleerd of de statuten op het punt van het liquidatiesaldo aanpassing behoeven. Als de statuten op dit punt niet worden aangepast, kan dit tot gevolg hebben dat de Belastingdienst de ANBI-status intrekt.

Bij statutenwijziging ANBI is aandacht voor liquidatiesaldo vereist

In 2014 heeft het ANBI-team van de Belastingdienst een brief geschreven aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie met het verzoek om het notariaat te wijzen op dit voorschrift (volgend uit art. 1a lid 1 onder h Uitvoeringsregeling AWR). Maar nog altijd blijkt het niet in alle gevallen goed te gaan. Het is daarom van belang dat iedereen die betrokken is bij de statutenwijziging van een ANBI aandacht schenkt aan de bepaling inzake het liquidatiesaldo.

Overigens geldt eenzelfde verplichting voor een steunstichting SBBI (art. 1f lid 1 onder a ten zesde Uitvoeringsregeling AWR).

Vragen?

Heeft u vragen over de invulling van de bestemming van het liquidatiesaldo in de statuten van de ANBI? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Roel de Jong

FBN Juristen notarieel & fiscaal

FBN Juristen notarieel & fiscaal

mr. Roel de Jong

088 2222123

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT