Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Nieuwe regelgeving over agressieve belastingconstructies voor ‘intermediairs’

Meldingsplicht voor periode vanaf 25 juni 2018

 

Eerste melding van grensoverschrijdende constructies uiterlijk 31 augustus 2020

Uiterlijk 31 augustus 2020 dient de eerste informatie inzake relevante constructies over de periode vanaf 25 juni 2018 te worden gemeld. De aldus aangeleverde informatie wordt vervolgens tussen de belastingdiensten van de EU lidstaten uitgewisseld. Deze uitwisseling gaat 31 oktober 2020 van start. Op deze wijze trachten belastingdiensten meer grip te krijgen op oneigelijk gebruik van belastingwetgeving.

Welke ‘intermediairs’ moeten melden?

Onder ‘intermediairs’ worden naast belastingadviseurs ook o.a. notarissen-, advocaten- en trustkantoren verstaan. Indien genoemde beroepsgroepen geheimhouding verschuldigd zijn en/of de belastingconstructies door de belastingplichtige zelf zijn ontworpen, rust de informatieplicht op de betrokkene zelf. Informatieverstreking moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie voor implementatie beschikbaar is gesteld dan wel voor implementatie gereed is of het ogenblik waarop de eerste stap in de implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie daadwerkelijk is ondernomen, naargelang wat het eerste plaatsvindt.

Wat moet precies worden gemeld?

Teneinde een zekere begrenzing aan te brengen in de aard van de te melden constructies zijn in de betreffende regelgeving zogeheten wezenskenmerken en categorieën geformuleerd. Tot slot kunnen forse boetes wegens niet-naleving van de voorschriften worden opgelegd.

Tot slot

Deze nieuwe regeling zal nog in de Nederlandse wet- en regelgeving worden uitgewerkt en in 2019 als wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Nederland is daartoe verplicht op basis een Europese richtlijn die begin 2018 is aangenomen, ook wel de Mandatory Disclosure-richtlijn genoemd. Meer informatie daarover vindt u hier.

Indien u vragen heeft over de implementatie van de Mandatory Disclosure-richtlijn in uw organisatie, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Steef Huibregtse


drs. Steef Huibregtse