Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Eindelijk wat hulp van de Belastingdienst bij het oprenten van de oudedagsverplichting!

Lijstje van CAP van 24 september 2018 geeft aanknopingspunten

 

Beschrijving oprenting ODV door CAP op 26 september 2017

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 29 september 2017 uitgebreid beschreven hoe de belastingdienst de oprenting van de oudedagsverplichting voor zich ziet. Een ingewikkeld systeem waarbij je vóór de ingangsdatum (de uitstelfase) steeds na een jaar oprent, of per balansdatum als je daar voor kiest. Als de oprenting slechts een deel van het jaar plaatsvindt, dan moet je het percentage naar rato herrekenen. Wanneer de oprentingsperiode in twee kalenderjaren valt, wordt het oprentingspercentage volgens het CAP bepaald op het gewogen gemiddelde van de percentages in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting voor de betreffende kalenderjaren.

In het jaar waarin de uitkering ingaat, moet eerst nog worden opgerent tot de uitkeringsdag zelf.  Nadat de ODV-termijnen zijn ingegaan, wordt de ODV steeds na verloop van één jaar opgerent. De grondslag voor oprenting is het bedrag van de ODV nadat daarop de vervallen termijnen in mindering zijn gebracht.

Sanctie wanneer oprenting fout uitwerkt

Al met al kan het dus nog best een ingewikkeld rekenverhaal worden, vooral nu het CAP heeft verzuimd om mede te delen hoe die tijdsevenredige oprenting dan bepaald moet worden. Moet je de dagrente nemen of mag je uitgaan van gehele maanden en, rond je dan af naar boven of naar beneden?? Ook de vaststelling van die marktrente zelf is tot op heden onduidelijk gebleven.

Als je de oprenting onverhoopt fout uitwerkt, dan staat je een sanctie te wachten van 72% heffing over de waarde van de ODV. Dat is dus oppassen geblazen.

Eindelijk lijstje CAP met marktrentes per jaar

Op 24 september 2018, bijna een jaar later, komt het CAP eindelijk met een lijstje met daarin de marktrentes per maand weergegeven. Dat biedt in ieder geval wat meer aanknopingspunten voor het vraagstuk over wat nu de juiste oprenting van de ODV is.

Je vindt het lijstje hier

Hulp nodig bij oprenting ODV?

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op wanneer u vragen heeft over de oprenting van de ODV.

drs. Bas Kortenbach


drs. Bas Kortenbach