Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Voorkom box 3-heffing per 1 januari 2019 op spaargeld & aandelen

Interessant bij vrije vermogens van meer dan ‚ā¨ 500.000

 

Box 3-heffing in 2019

Box 3 bestaat uit het zogenoemde ‘inkomen uit sparen en beleggen’ en betreft de restcategorie in de inkomstenbelasting. Naast spaargeld en beleggingen gaat het daarbij ook om het vakantiehuisje, beleggingsvastgoed, bitcoins, goud en zelfs waardebonnen. In box 3 wordt de inkomstenbelasting geheven op basis van een forfaitair rendement over het totale vermogen minus schulden op 1 januari van het betreffende jaar. Het werkelijke rendement is daarbij niet van belang.  Dit forfaitaire inkomen is vervolgens belast tegen 30% heffing. Tot 1 januari 2017 kende box 3 een vast forfaitair rendement van 4%, waardoor de effectieve heffing 1,2% was. Vanaf 1 januari 2017 is het forfaitaire rendement afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Voor 2019 betekent dit de volgende effectieve heffing over uw vermogen per 1 januari 2019 (in euro’s):

Netto-vermogen

Effectieve heffing

0 – 30.360

0%

30.360 – 102.010

0,582%

102.010 – 1.020.096

1,335%

Vanaf 1.020.096

1,68%

Fiscaal partners kunnen ieder afzonderlijk gebruik maken van de tariefschijven, waardoor het hoogste tarief van 1,68% pas begint te lopen vanaf € 2.040.192 (2 x € 1.020.096).

Voorkom heffing in box 3

Indien uw vermogen relatief laag rendeert, kan het zelfs gebeuren dat de heffing hoger is dan uw rendement. Vanwege deze extreem hoge heffing ten opzichte van de spaarrente zijn de afgelopen jaren veel rechtszaken tegen de boxheffing gestart (zie ook ons nieuwsbericht van 18 juli 2018).

Voor het jaar 2019 is het nog mogelijk om de box 3-heffing te voorkomen. Door gebruik te maken van een vennootschapsbelastingplichtig lichaam ruilt u de box 3-heffing in voor een heffing over uw werkelijke rendement. Uit onze ervaring blijkt dat dit al loont vanaf een vrij vermogen van € 500.000. Afhankelijk van uw situatie en uw wensen maken wij daarbij gebruik van een besloten vennootschap (BV), een open fonds voor gemene rekening (OFGR) of vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Bij een vrij vermogen van € 500.000 tegen een gemiddeld rendement van 1% bedraagt het belastingvoordeel al gauw € 9.000. Als we rekenen met een vermogen van € 1,5 miljoen, waarvan € 1 miljoen tegen 1% rente en het restant in box 3 tegen bijv. 5% rendement, loopt dit voordeel op tot ruim € 25.500.

Onderneem actie!

Als u benieuwd bent wat de mogelijkheden in uw geval zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Op basis van uw situatie kan ik dan vrij snel een grove inschatting maken van uw belastingvoordeel.

Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}