Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Fiscale eenheid BTW tussen maatschap en BV wordt door Belastingdienst bestreden

Voorkom ongewenste BTW druk door aanpassing maatschapsakte

 

Structuur waar ongewenste BTW druk ontstaat

Deze situatie komt in de praktijk vaak voor:

De BTW op de managementvergoeding die door Holding 1 en Holding 2 aan de Werk BV in rekening wordt gebracht is bij de Werk BV niet aftrekbaar.

Alternatieve structuur om ongewenste BTW druk te voorkomen

In de praktijk werd deze ongewenst BTW druk vaak als volgt opgelost:

In deze structuur worden de aandelen in de Werk BV door Holding 1 en Holding 2 economisch ingebracht in de maatschap. De Werk BV betaalt een managementvergoeding aan de maatschap waarover binnen de Fiscale eenheid BTW geen BTW is verschuldigd. Over de winstverdeling door de maatschap aan Holding 1 en aan Holding 2 is geen BTW verschuldigd.

Geen fiscale eenheid BTW volgens de Belastingdienst

Eén van de elementen in de alternatieve structuur om BTW heffing te voorkomen is dat er sprake is van een fiscale eenheid BTW tussen de maatschap en de Werk BV. Indien de fiscale eenheid BTW niet bestaat is over de managementvergoeding door de werk BV aan de maatschap BTW verschuldigd die niet aftrekbaar is bij de Werk BV.
Voor het bestaan van een fiscale eenheid BTW moet er voldaan zijn aan de voorwaarde dat er sprake is van financiële, economische en organisatorische verwevenheid tussen de maatschap en de Werk BV.
Volgens de Belastingdienst is een fiscale eenheid BTW tussen de maatschap en de Werk BV niet mogelijk omdat geen sprake is van een financiële verwevenheid tussen de maatschap en de Werk BV. Voor een financiële verwevenheid is noodzakelijk dat meer dan 50% van de aandelen in de Werk BV -inclusief de zeggenschap- in dezelfde handen is en daaraan wordt volgens de Belastingdienst niet voldaan omdat de zeggenschap op de aandelen bij Holding 1 en Holding 2 ligt.

Actie

In veel gevallen zal een aanpassing van de maatschapsakte moeten plaatsvinden om een fiscale eenheid BTW tussen de maatschap en de Werk BV (‘s) succesvol te kunnen verdedigen bij de Belastingdienst.  

Heeft u met een dergelijke situatie te maken? Voor vragen hierover kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}