Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Recente ontwikkeling Panama Papers leidt tot antimisbruikregelingen en nieuwe opsporingsmogelijkheden

 

OESO en Panama komen met anti-misbruikregelingen

De OESO heeft in samenwerking met de Panamese overheid op 20 november 2018 het initiatief bekend gemaakt om tot een regeling te komen die eventueel misbruik van zogeheten “Residence by Investment” en “Citizen by Investment” programma’s aan het licht brengt. Zodanig misbruik zou kunnen voortvloeien uit documentatie die strijdig is met de werkelijke verblijfsduur van personen in belastingparadijzen en als gevolg daarvan mede de verplichte rapportage onder de inmiddels door vele landen gevolgde uitwisseling van inlichtingen onder de “Common Reporting Standard”(CBS) kunnen ondermijnen. Panama in het bijzonder hanteert diverse Permit programma’s met daaraan gekoppelde documentatie welke mogelijk de CBS rapportage vertekent.

Verregaande opsporingsmogelijkheden …

De OESO heeft om dergelijk misbruik op te sporen haar zogeheten “Guidance for financial institutions on CBI/RBI schemes” aangepast. Deze update beoogt met name de “enhanced CBS due diligence procedures” te optimalizeren door een gericht pakket van onderzoeksvragen te formuleren.

Op deze wijze dient de aanscherping van de regeling een tweezijdig doel. Middels het vragenpakket over werkelijke verblijfsduur in het belastingparadijs, mogelijk dubbele fiscale “residence” en/of belastingaangifte in andere landen kan een discrepantie tussen de aan Permits gekoppelde documentatie en het werkelijke fiscaal gedreven gedrag van potentiele verdachten worden opgespoord. Anderzijds kan de oprechte investeerder zich verzekerd weten van de rechtsbescherming indien deze legitieme redenen heeft om zich in een laag belaste omgeving te vestigen, bijv. om een nieuwe activiteit op te starten.

De OESO update is onderdeel van een continu proces waarbij vele met Panama vergelijkbare staten zich kunnen aansluiten om aldus hun reputatie te behouden te midden van de wereldgemeenschap.

Wellicht hebben deze maatregelen ook gevolgen voor uw cliënten. Neem daarvoor gerust vrijblijvend contact met mij op.

Steef Huibregtse


drs. Steef Huibregtse