Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Hoge Raad komt ondernemer met lijfrentepolis fiscaal tegemoet

Teken tijdig bezwaar aan voor oude jaren bij jaarlijkse premiebetaling!

 

Hoge Raad zet ongelijke behandeling ten opzichte van werknemers recht

Op 23 november 2018 (ECLI:NL:2018:2175) heeft de Hoge Raad echter een opmerkelijke uitspraak gedaan die  tegemoetkomt aan ondernemers die pensioen opbouwen via een lijfrentepolis. 

De premiebetalingen waren tot heden alleen fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar niet voor de zorgverzekeringswet (hierna: ZVW). De rechter oordeelde dat de ondernemer in dit opzicht ongelijk wordt behandeld ten opzichte van een werknemer die pensioen opbouwt, omdat bij de laatste de uitgaven voor pensioen wel het bijdrage-inkomen verminderen.

Ondernemer mag lijfrentepremie ook voor de ZVW in aftrek brengen

De uitspraak van de Hoge Raad had betrekking op een ondernemer die in 2014 zijn onderneming had beëindigd en de daarbij gemaakte stakingswinst van circa € 32.000 deels had omgezet in een lijfrenteverzekering van € 18.500. Dit laatste bedrag had hij in zijn belastingaangifte afgetrokken als uitgave voor inkomensvoorzieningen. De Hoge Raad oordeelde dat de grondslag voor de ZVW premie moest worden verlaagd met deze betaling van € 18.500. Daarmee bespaarde de ondernemer in dit geval ongeveer € 1.000 premie. De maximale besparing aan ZVW premie als gevolg van het arrest bedraagt € 3.085 voor een ondernemer die zijn of haar onderneming heeft gestaakt in 2018.

Teken tijdig bezwaar aan bij jaarlijkse lijfrentepremies voor oude jaren

Het arrest is echter niet alleen van toepassing bij een bedrijfsbeëindiging. Veel ondernemers betalen jaarlijks premies voor een lijfrenteverzekering. Indien deze premies ertoe leiden dat hun bijdrage-inkomen onder het maximum van circa € 50.000 daalt of blijft, kan de uitspraak structureel belastingvoordeel opleveren. In 2018 bedroeg de premie 5,65%. Bij een jaarpremie van zeg € 3.000 bespaart u dan toch € 170 netto. Een belangrijk aandachtspunt bij uw belastingaangifte straks ! Voor zover de belastingaanslagen over oude jaren nog niet definitief vaststaan, kan de teruggave nog via een bezwaarschrift worden geregeld.

Onduidelijkheden …

Het is onzeker of het arrest kan worden toegepast op dga’s van een besloten vennootschap die in feite de premie ZVW ook zelf betalen. Verder is nog onduidelijk of het arrest van toepassing is, indien een gepensioneerde werknemer een deel van zijn pensioen doorbetaalt aan de ex-partner.

Bent u benieuwd of in uw geval ook ZVW premie bespaard kan worden? Neem daarvoor gerust vrijblijvend contact met mij op.

Peter Bregman RB

PM | Ondernemend

PM | Ondernemend

mr. Peter Bregman RB


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}