Fiscaalconsult Fiscaal Consult

DGA: dividenduitkering nog dit jaar tegen 25%?

Voorkom dat dividend na uitkering in box 3 valt per 1 januari 2020

 

Anticipeer op verhoging tarief in box 2

Het tarief voor het aanmerkelijk belang (box 2) in de inkomstenbelasting gaat per 1 januari 2020 veranderen. Het huidige tarief is 25%. Per 1 januari 2020 zal dit tarief worden verhoogd naar 26,25%. Dit betekent een stijging van de heffing van 5%! In 2021 zal het tarief verder stijgen naar 26,9%.

Als u dus al van plan bent om binnenkort dividend uit te keren, is het gunstig het dividend nog dit jaar toe te kennen. In veel gevallen is het zelfs gunstig om dividenden die in latere jaren gepland staan, toch nog in 2019 te doen. Op een dividenduitkering van € 100.000 scheelt het u immers € 1.900 (1,9%), als u voor een uitkering kiest in 2019 in plaats van in 2021.

Timing uitkeren dividend

Echter, houdt er rekening mee dat als u dividend uitkeert dit uw grondslag aan box 3-vermogen verhoogt. In eerste instantie betaalt u daardoor een hoger bedrag aan box 3-heffing. Dit is als volgt te voorkomen. Het is mogelijk om de dividenduitkering in 2019 vast te stellen, maar de uitbetaling pas na 1 januari 2020 te laten plaatsvinden. De uitgestelde dividenduitkering vormt een vordering van u op uw BV, welke vordering onder de zogenoemde terbeschikkingstellingsregeling van box 1 valt. Dit betekent dat de vordering niet in box 3, maar in box 1 wordt belast. De belastingheffing in box 1 vindt plaats over de renteopbrengst van deze vordering. Dit bedrag aan rente zal echter beperkt zijn als er sprake is van een kortstondige vordering, zeker gezien de huidige rentestanden.

Opschonen schulden aan uw BV

Zoals wij al eerder schreven, worden conform het wetsvoorstel vanaf 2022 schulden boven de € 500.000 bij uw BV als dividend aangemerkt, naast eventuele schulden voor de eigen woning. Bij veel DGA’s is de huidige schuldenlast bij de eigen BV op dit moment hoger. Als de schuldenlast boven dit bedrag uitkomt, wordt -zonder tegenmaatregelingen-het meerdere als dividenduitkering belast. Echter, tegen die tijd zal het tarief zijn gestegen naar 26,9%. Met dat vooruitzicht kan het interessant zijn om juist in 2019 nog de schuldenlast bij uw BV te gaan verminderen, bijvoorbeeld door de schulden te herfinancieren bij een bank.

Afsluitend

Heeft u vragen over de impact van deze regelingen op uw situatie? Ik adviseer u graag en breng belastingbesparingsmogelijkheden in kaart. Neemt u hiervoor gerust contact met mij op.

Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}