Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Nieuwe Duitse R&D subsidie vanaf 2020

Nederlandse bedrijven met R&D activiteiten in Duitsland kwalificeren ook voor de innovatiesubsidie

 

Duitsland wordt aantrekkelijker voor R&D activiteiten

Duitsland is een van de weinige ontwikkelde landen waar een dergelijke faciliteit voor innovatieve ontwikkelingen ontbreekt. De voorstanders van dit voorstel verwachten een groei van R&D activiteiten, terwijl tegenstanders vrezen voor veel bureaucratie en ineffectiviteit.

In het wetsontwerp verdedigt het Duitse ministerie van financiën de nieuwe faciliteit door aan te geven dat hiermee Duitsland aantrekkelijker voor nieuwe ondernemingen en investeringsbeslissingen zal worden en de internationale concurrentiepositie voor ondernemingen verstevigd wordt.

Deze faciliteit zal in een aparte wet worden vastgelegd naast de Duitse inkomsten- en vennootschapsbelasting, om met name kwalificerende ondernemingen een duidelijk inzicht van de nieuwe mogelijkheden te geven. Zowel binnenlands als buitenlands belastingplichtigen in Duitsland (in de zin van de Duitse inkomstenbelasting) kunnen in aanmerking komen.

Vooral het MKB profiteert in Duitsland

Met name projecten die voldoen aan de definities van R&D onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordering en het Frascati-handboek van de OECD zullen kwalificeren voor de faciliteit. Deze voorziet in een subsidie van 25% van de brutoloonkosten (inclusief sociale lasten).

Activiteiten van partners en aandeelhouders kunnen hier eveneens onder vallen. Voor zelfstandig ondernemers zal de subsidie voor R&D activiteiten op € 30 per uur worden gesteld. Voor iedere onderneming (beoordeeld op groepsbasis) is de faciliteit gemaximeerd op totaal € 2 miljoen, waarvan maximaal € 500.000 per jaar. Het oogmerk van het Duitse Ministerie van Financiën met deze nieuwe wet is dat met name kleine en middelgrote ondernemingen hiervan zullen gaan profiteren en startups meer worden ondersteund.

Wat wel of geen kwalificerende R&D activiteiten zijn zal worden beoordeeld door een nog op te richten instantie, die daartoe een certificaat zal verstrekken. Met dat certificaat kan de belastingplichtige aanspraak op de subsidie maken bij de belastingdienst in het opvolgende jaar. Het beoogde ingangsjaar is 2020, zodat de eerste subsidies in 2021 beschikbaar zullen komen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet na vier jaar zal worden geëvalueerd en de jaarlijkse kosten worden op € 1,1 tot € 1,3 miljoen per jaar geraamd.

Nederlandse ondernemingen met R&D activiteiten in Duitsland kwalificeren ook

Nederlandse ondernemingen met activiteiten in Duitsland, hetzij middels een dochtermaatschappij dan wel een vaste inrichting, kunnen ook voor deze subsidie in aanmerking komen. In individuele gevallen kan ook gekeken worden in hoeverre het lonend kan zijn de R&D uitgaven over meerdere landen te spreiden.

Overweegt u in Duitsland R&D activiteiten te starten en wilt u weten voor welke subsidie u dan in aanmerking komt, neem dan vooral contact op.

Wicher-Henk Krabbe

DNL Fiscalisten

DNL Fiscalisten

mr. drs. Wicher-Henk Krabbe

026 8400501

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}