Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Schenkingsvrijstelling eigen woning breder toepasbaar?!

Schenking mag ook nadat uitgaven gedaan zijn, aldus de rechtbank

 

De Rechtbank over toepassing schenkingsvrijstelling eigen woning

De casus uit de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 21 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:181, was als volgt. Belanghebbende heeft in 2013 kosten gemaakt voor de verbouwing van de eigen woning. Eind 2013 krijgt belanghebbende een schenking van € 100.000 van haar ouders. Volgens belanghebbende heeft zij recht op de tijdelijke verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling eigen woning voor de verbouwingskosten. Volgens de inspecteur vallen alleen de verbouwingskosten na de datum van schenking onder de vrijstelling. In geschil is dan ook de navorderingsaanslag schenkbelasting.

Volgens de rechtbank wordt voldaan aan de voorwaarden van de eenmalige verruiming van de vrijstelling eigen woning. De rechtbank komt tot het oordeel dat uit deze voorwaarden niet blijkt dat de schenking voorafgaand aan de uitgaven moet worden gedaan, maar dat slechts moet blijken dat eens schenking is gedaan én dat kosten voor een eigen woning zijn gemaakt. In deze zaak wordt aan beide voorwaarden voldaan, waardoor de rechtbank het beroep op de schenkingsvrijstelling honoreert.

Bredere toepassing schenkvrijstelling mogelijk?

Wij zijn het met de argumenten van de rechtbank eens. Het is echter de vraag of bij hoger beroep het gerechtshof (en uiteindelijk de Hoge Raad) tot hetzelfde oordeel zullen komen. Wij zien daar wel veel aanknopingspunten voor, maar dit zal uiteindelijk moeten worden afgewacht.

Daarnaast betreft deze zaak de tijdelijke regeling van de verruimde vrijstelling. Inmiddels is de vrijstelling structureel in de wet opgenomen. De voorwaarden van de vrijstelling zijn daarbij gewijzigd, maar naar onze mening zou in het geval de kosten voor de eigen woning al zijn gemaakt voorafgaand aan de schenking, een beroep op de vrijstelling mogelijk moeten zijn als er voldoende verband tussen de kosten en de schenking bestaat.

Schenkingsaangifte 2018 vóór 1 maart 2019!

Heeft u in 2018 een schenking gehad die betrekking had op bijvoorbeeld de verruimde vrijstelling eigen woning? Meld dit dan via de schenkingsaangifte bij de Belastingdienst. Schenkingen die u heeft ontvangen in 2018 en waarvoor een aangifteplicht geldt, dienen uiterlijk 1 maart 2019 te zijn ingediend bij de Belastingdienst.

Twijfelt u of u een aangifte schenking moet indienen of wilt u graag hulp bij het opstellen van uw schenkingsaangifte? Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. Mocht u hierover meer informatie willen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op.

Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}