Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Loop geen teruggaaf buitenlandse btw mis!

Dien uiterlijk 30 september uw teruggaafverzoek in

 

Procedure teruggaaf buitenlandse btw uit andere EU-landen

U realiseert de teruggaaf buitenlandse btw uit andere EU-landen door de volgende stappen te volgen:

1 ) Vraag de inloggegevens aan voor het verzoek om teruggaaf buitenlandse btw uit andere EU-landen. Het kan vier weken duren voordat u uw gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt.

2 ) Met de ontvangen inloggegevens kunt u inloggen op de speciale internetsite voor teruggaaf buitenlandse btw uit andere EU-landen.

3 ) Nadat u bent ingelogd op de speciale internetsite, kunt u het verzoek om teruggaaf buitenlandse btw invullen en digitaal versturen.

4 ) De Nederlandse Belastingdienst stuurt het verzoek om teruggaaf buitenlandse btw door naar de buitenlandse Belastingdienst.

Vereisten verzoek teruggaaf buitenlandse btw

Voor het verzoek om teruggaaf buitenlandse btw uit andere EU-landen gelden per EU-land verschillende regels. Bijvoorbeeld voor de taal waarin het verzoek moet worden gedaan en welke facturen u moet bijvoegen. Raadpleeg hiervoor de Vereisten voor verzoek om teruggaaf buitenlandse btw uit andere EU-landen.

De teruggaaf buitenlandse btw wordt slechts verleend als u op grond van de buitenlandse btw-regels recht heeft op aftrek van voorbelasting. Bovendien moet de buitenlandse btw uit andere EU-landen op de juiste manier in rekening zijn gebracht. Heeft een leverancier uit een ander EU-land bijvoorbeeld btw aan u in rekening gebracht, terwijl de verleggingsregeling btw buitenland van toepassing is? Dan weigert de buitenlandse Belastingdienst het verzoek om teruggaaf buitenlandse btw, omdat de leverancier ten onrechte btw op zijn factuur vermeldt.

Britse btw

In verband met de naderende Brexit, waarschijnlijk 31 oktober 2019, is het raadzaam om de Britse btw 2019 zo snel mogelijk terug te vragen. Na de Brexit moet u de Britse btw rechtstreeks bij de Belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk terugvragen. Daarom adviseer ik om de door u betaalde Britse btw 2019, waar mogelijk, vóór de Brexit terug te vorderen via de procedure teruggaaf buitenlandse btw uit andere EU-landen.

Wat kan Gerritsen BTW advies voor u betekenen?

Voor het verzoek om teruggaaf buitenlandse btw uit andere EU-landen, kan Gerritsen BTW Advies u helpen met:

• beoordelen welke buitenlandse btw u kunt terugvragen;
• begeleiden bij de aanvraag van de inloggegevens;
• begeleiden of indienen van het verzoek om teruggaaf buitenlandse btw uit andere EU-landen;
• eventuele vragen van de buitenlandse Belastingdienst beoordelen en beantwoorden;
• helpen bij het oplossen van ten onrechte in rekening gebrachte buitenlandse btw.

Risico wanneer verzoek niet aan alle voorwaarden voldoet

Indien u het verzoek om teruggaaf buitenlandse btw te laat, onjuist of onvolledig indient, wordt uw verzoek om teruggaaf buitenlandse btw geweigerd. Dit betekent dat de buitenlandse Belastingdienst de door u in het buitenland betaalde btw niet terugbetaalt. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de vereiste codering en informatie niet of onjuist is ingevuld. In de praktijk komt het ook voor dat de buitenlandse Belastingdienst het verzoek om teruggaaf van buitenlandse btw weigert, omdat niet alle vereiste facturen als bijlagen zijn meegestuurd bij het verzoek om teruggaaf buitenlandse btw. Uit het Europese arrest Sea Chefs Cruise Services van 2 mei 2019, C133/18, blijkt dat een ondernemer door de buitenlandse Belastingdienst in de gelegenheid moet worden gesteld om de facturen alsnog aan te leveren. Op grond van dit arrest kan de ondernemer zijn teruggaafverzoek desnoods alsnog rechtstreeks bij de rechter regelen door de ontbrekende facturen in de beroepsfase aan de rechter verstrekken.

Contact

Heeft uw onderneming in 2018 btw uit andere EU-landen betaald? Tijdens een gesprek leg ik graag uit hoe u de btw uit andere EU-landen terug vraagt. Uiteraard ben ik graag bereid het verzoek om teruggaaf buitenlandse btw voor u in te dienen. Wilt u eerst vrijblijvend een vraag stellen, neem dan ook gerust contact op.

Marion Gerritsen

Gerritsen BTW Advies

Gerritsen BTW Advies

mr. Marion Gerritsen


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
{{countbasket}}